Welstand

Als u een omgevingsvergunning heeft aangevraagd of een voorlopige beoordeling voor een bouwplan of reclame-uiting heeft ingediend, dan wordt dit beoordeeld door de welstandscommissie. De welstandscommissie bekijkt of de plannen passen binnen de welstandseisen van de gemeente. De welstandscommissie van de gemeente Smallingerland komt eens in de 14 dagen bij elkaar. 

Agenda welstandsvergadering

Op 25 september 2023 wordt in het gemeentehuis een openbare vergadering van de welstandscommissie gehouden. De vergadering begint om 09:30 uur.
Tijdens deze vergadering worden de volgende bouwplannen behandeld:

 • Fabriciuslaan 32, 9203LG Drachten, de bouw van een woning
 • Florijn 8, 9207 MA Drachten, de bouw van een bedrijfsgebouw
 • Florijn 4, Drachten, de bouw van een bedrijfspand
 • Sportlaan 11, 9203NV Drachten, de bouw van een loods
 • Tussendiepen 33, 9206AB Drachten, het vergroten van de entresolvloer en het plaatsen van een hekwerk
 • Zuidkade 4, 9203CJ Drachten, het vervangen van de reclame
 • Leyensloane 3, 9218VE Opeinde, de uitbreiding/verbouw van de woning
 • It West 59, 9216XD Oudega, de verbouw en uitbreiding van de woning en de bouw van een bijgebouw
 • Muldersplein 3, 9221SP Rottevalle, het vernieuwen van het dak (gemeentelijk monument)
 • Janssenlaan 16, 9207JD Drachten, de bouw van een loods (wijziging verleende vergunning)
 • Martinus de Boerstraat 1, 9203RC Drachten, de bouw van een schuur-overkapping
 • Rinze Wibbelinkstraat, 35 tm 53c, Drachten, de bouw van 13 woningen (Gewijzigd uitvoeren)
 • Compagnonsplein 1, 9202NN Drachten, het plaatsen van overkappingen met zonnepanelen

Welstand- en reclamenota

De welstand- en reclamenota kunt u bekijken in de Planviewer.