Agenda welstand

Op maandag 4 juli 2022 om 9.30 uur is de volgende welstandsvergadering in het gemeentehuis. De welstandscommissie behandelt tijdens deze vergadering onderstaande plannen:

 • Krúswei 4 9215MA De Veenhoop, de bouw van een kapschuur, het plaatsen van 2 dakramen en het aanpassen van de gevels
 • De Wilgepol 8, 9203LW Drachten, de verbouw/uitbreiding van de woning
 • Kletsterlaan (DTN02 | Sectie: A | Perceel 8383), de bouw van 7 villa's
 • Eijzengapaed 6-13 en 6-14, De Veenhoop, de bouw van 2 recreatiewoningen
 • Op 'e Wâl 1, 9216WP Oudega, het realiseren van 10 appartementen
 • Master Iniawei 11 9219VR De Tike, het renoveren en verbouwen van de woonboerderij
 • Slûswei 17 De Veenhoop (Boornbergum, F, 3755), de bouw van een restaurant
 • ten noorden van Stationsweg 64 Drachten (Van Haersmapark), een gemeentelijke aanvraag voor het aanleggen van 10 parkeerplaatsen en de aanleg van een uitrit
 • Rinze Wibbelinkstraat, Drachten, bouwnummer 132 t/m 158, Drachten, de bouw van 27 woningen
 • Buorren 21, 9221TB Rottevalle, het doen van onderhoudswerkzaamheden aan een monument
 • Moleneind ZZ 5, 9203ZW Drachten, het realiseren van 2 appartementen
 • Noorderdwarsvaart 85 Drachten, de aanbouw van een woning
 • Raadhuisplein 23 - 25 en 27 9203 CZ Drachten, het aanbrengen van reclame
 • Folgeren 7, 9207AA Drachten, de bouw van een carport/berging
 • Folgeralaan 37, 9207AJ Drachten, de herbouw van een woning
 • Ratelwacht (Drachten, A, 15399), Drachten, de bouw van 8 woningen met uitritten 
 • Buorren 7, 9221TA Rottevalle, het vervangen van de carport/schuur
 • Roundeel 56, 9216XA Oudega, het wijzigen van de voorgevel
 • Rinze Wibbelinkstraat 115 Drachten, de bouw van een woning
 • Richterlaan 9, 9207 JT Drachten, wijziging verleende vergunning
 • Folgeren 4 9207AB Drachten, het vernieuwen van de woning en het realiseren van een aanbouw
 • Ricihterlaan (DTN02 B 9398) Drachten, de bouw van een bedrijfspand
 • Sytebuorren 3 Oudega, de bouw van een woning

AG/IZ//VTH