Welstand

Als u een omgevingsvergunning heeft aangevraagd of een voorlopige beoordeling voor een bouwplan of reclame-uiting heeft ingediend, dan wordt dit beoordeeld door de welstandscommissie. De welstandscommissie bekijkt of de plannen passen binnen de welstandseisen van de gemeente. De welstandscommissie van de gemeente Smallingerland komt eens in de 14 dagen bij elkaar. 

Agenda welstandsvergadering

Op maandag 4 december wordt in het gemeentehuis een openbare vergadering van de welstandscommissie gehouden. De vergadering begint om 09:30 u. Tijdens deze vergadering worden de volgende bouwplannen behandeld:

 • Kraenlânswei 1, 9215VZ De Veenhoop, het vervangen van dakplaten en het plaatsen van zonnepanelen (monument)
 • Flevo 161, 9204JV Drachten, het wijzigen van de gevel
 • Hanebalken 352, 9205CZ Drachten, het plaatsen van een dakkapel
 • Noorderdwarsvaart 109, 9201KH Drachten, het wijzigen van de gevels
 • Drachten, C, 10746 (wijk de Singels), de aanleg van een mindervalide vissteiger
 • Rietpol 84, 9207EH Drachten, het realiseren van een aanbouw
 • Skoallereed Oudega - F - 902 – Bosperceel, de bouw van een woning
 • Buorren 44, 9221TC Rottevalle, het gedeeltelijk vervangen van het dak (rijksmonument)
 • It West 59, 9216XD Oudega, de verbouw en uitbreiding van de woning en de bouw van een bijgebouw
 • Easterbuorren 97, 9212RB Boornbergum, de bouw van een opslagloods
 • Drachtster Heawei 29a, 9215VS De Veenhoop, de bouw van een gastenverblijf en schuur/veranda
 • Eijzengapaed 7, 9215VV De Veenhoop, de bouw van een woning met bedrijfsloods
 • Compagnonsplein 1, 9202NN Drachten, de bouw van een zonnedak aan de zuidzijde (gewijzigd plan)

Welstand- en reclamenota

De welstand- en reclamenota kunt u bekijken in de Planviewer.