Welstand

Vraagt u een omgevingsvergunning aan of dient u een voorlopige beoordeling voor een bouwplan of reclame-uiting in? Past uw plan binnen de welstandseisen van de gemeente? Bekijk de eisen in Planviewer.
 

  • De Welstandscommissie komt eens in de 14 dagen bij elkaar.  
  • Door de coronamaatregelen zijn er geen lokale welstandsvergaderingen. Om toch binnen de termijn te adviseren, worden de plannen doorgestuurd naar Leeuwarden. U kunt hier helaas niet bij zijn. 

Behandeling bouwplannen door Hûs & Hiem 30 november

Er zijn op dit moment geen lokale welstandsvergaderingen i.v.m. de corona maatregelen. Om toch binnen de termijn te adviseren worden de te behandelen plannen doorgestuurd naar Leeuwarden. 
U kunt hierbij niet aanwezig zijn. 
Onderstaande plannen worden maandag 30 november 2020 behandeld bij Hûs & Hiem in Leeuwarden.

•    Swartewei 26  9217VP Nijega, de bouw van een schuur
•    It West 68  9216XE Oudega, de bouw van een woning
•    Skutslûs 5  9222MA Drachtstercompagnie, de bouw van een berging
•    Ureterpvallaat 5  9202DC Drachten, de bouw van een tuinschuur
•    Torenstraat 55  9201JS Drachten, het plaatsen van 2 dakkapellen
•    Paardenbloem (kavel 3) in Drachten, de bouw van een woning
•    Zuiderdwarsvaart 40  9203HZ Drachten, uitbreiding woning
•    Voergang 113  9205AX Drachten, het verbreden van een dakkapel
•    Jaspis 2, 9207GA Drachten, het plaatsen van een walbeschoeiing
•    Morra 93  9204KV Drachten, de verbouw van de woning
•    Krite 73, 9212VB Boornbergum, de bouw van een schuurwoning en praktijkruimte op de kavel
•    De Meer 18  9201EZ Drachten, de uitbreiding van de woning

AG/IZ/LV/VTH