Welstand

Vraagt u een omgevingsvergunning aan of dient u een voorlopige beoordeling voor een bouwplan of reclame-uiting in? Past uw plan binnen de welstandseisen van de gemeente? Bekijk de eisen in Planviewer.
 

  • De Welstandscommissie komt eens in de 14 dagen bij elkaar
  • Door de coronamaatregelen zijn er geen lokale welstandsvergaderingen. Om toch binnen de termijn te adviseren, worden de plannen doorgestuurd naar Leeuwarden. U kunt hier helaas niet bij zijn