Vervangen openbaar groen

Het groen in de openbare ruimte heeft onderhoud nodig en moet na verloop van tijd vervangen worden. Zo houden we de kwaliteit van het groen op peil. De gemeente heeft hiervoor een vervangingsplan gemaakt. Bij het vervangen van groen richten we ons op bomen, bosplantsoen, heesters, hagen, rozen en vaste planten. Uitgangspunt is dat bij vervanging hetzelfde type beplanting wordt gebruikt.

Wat houdt het in?

De gemeente maakt een vervangingsplan. Dit bestaat uit een nieuw beplantingsplan en het verkrijgen van de vergunningen, bijvoorbeeld een kapvergunning. Een aannemer voert voor ons de werkzaamheden uit. Denk hierbij aan het rooien en kappen van groen, verbeteren van de grond, aanplant nieuw groen, het herstel van borderranden en eventueel nemen van verkeersmaatregelen.

Wanneer?

Het streven is om het in aanmerking komende groen elk jaar in de herfst, winter en voorjaar aan te pakken. Dit is de beste tijd om beplanting te vervangen. De werkzaamheden beginnen dus binnenkort.

Waar?

Wil je weten of er in je omgeving gewerkt wordt aan het vervangen van het groen, bekijk dan de vervangingslijst Q1/Q2 2021.

Melding doen?

Vul het webformulier 'Melding vervangen groen' in.

Let op! Tijdens de uitvoering van de werkzaamheden houden de medewerkers van de aannemer zich aan de maatregelen die zijn opgesteld door het RIVM (vanwege het coronavirus). We vragen je voldoende afstand te houden, zodat de aannemer de werkzaamheden veilig en goed kan uitvoeren.