Verkennen initiatief fysieke leefomgeving

Heeft u complexe of uitgebreide bouw- of verbouwplannen? Gaat u de functie van een pand wijzigen? Past uw plan niet binnen het omgevingsplan? Doe altijd eerst een vergunningscheck. Leg daarna uw plan voor aan de gemeente. U dient daarvoor een verzoek verkennen initiatief in. Doe dit voordat u de aanvraag omgevingsvergunning indient. U voorkomt dat u voor vervelende verrassingen komt te staan in het vergunningstraject. Na de behandeling van uw verzoek weet u of uw plan kans van slagen heeft.

Verzoek verkennen initiatief

Kosten

Een verzoek verkennen initiatief kost € 512,- 

Reactie

U krijgt meestal binnen 6 weken een reactie. Afhankelijk van de complexiteit van het plan kan uw verzoek meer tijd in beslag nemen. Uw plan wordt dan mogelijk aan de intaketafel en/of de omgevingstafel behandeld. Aan een intaketafel en omgevingstafel zijn kosten verbonden. Informatie over de werkwijze aan de intake- en omgevingstafel vindt u in onze handreiking (pdf 3,7MB).