Vrijburgh 3

In 2007 is de gemeente gestart met de ontwikkeling van nieuwbouwwijk Vrijburgh, genoemd naar de monumentale boerderij midden in dit gebied. De ontwikkeling van Vrijburgh is gefaseerd opgepakt en bestaat uit drie fasen. Het eerste deel, Vrijburgh 1, is inmiddels gerealiseerd. De ontwikkeling van Vrijburgh 2 is nu in uitvoering. Meer hierover leest u op de pagina van Vrijbugh 2

Met Vrijburgh 3 willen we een bijzondere en een aantrekkelijke wijk creëren binnen het bestaande groen met een opvallend innovatief en duurzaam karakter en een eigenzinnige beleefkwaliteit. Ook wordt het een kindvriendelijke wijk zonder doorgaande wegen, veel doorgaande wandel- en fietspaden en met speelvoorzieningen. 

Waar ligt Vrijburgh 3

Vrijburgh ligt direct ten noorden van het Fennepark en ten oosten van het Burmaniapark.

Hoe ziet Vrijburgh 3 er straks uit?

Met de ontwikkeling van Vrijburgh 3 willen wij vooral aansluiten bij de landelijke innovatieve ontwikkelingen, bij de gemeentelijke Omgevingsvisie Smallingerland en bij de gemeentelijke peiling naar de behoefte aan nieuwe woonvormen. De behoefte aan ruimte voor groepswonen, generatie wonen, Kleinere levensloopbestendige woningen, collectief opdrachtgeverschap, woningcoöperaties van groepen eigenaar/bewoners etc. In de plannen voor de nieuwbouw in Vrijburgh 3 staan maximaal 150 woningen gepland. 

Het hoofdprincipe voor de invulling van Vrijburgh 3 is 'landschappelijk wonen'. De woongebieden worden ingevuld met een woningbouwprogramma die zoveel als mogelijk bestaat uit woonvormen of -typen die er tot nu toe nog niet zijn in de gemeente. Daarbij kan gedacht worden aan groepsgewijs of collectief wonen, (collectief) particulier opdrachtgeverschap, experimenteel duurzaam (zelf) bouwen, nieuwe groepshuisvesting (voor bijvoorbeeld senioren) of begeleid (zorg)wonen. Het kan hierbij gaan om grondgebonden woningen met een private of collectieve tuin, maar ook om een enkele gestapelde woonvorm. De stedenbouwkundige gedachte is dat een grote diversiteit in het woonprogramma en de woningtypes de wijk flexibel en leefbaar maakt, ook op de lange termijn. Ook zorgt dit gevarieerde aanbod er voor dat de wijk aantrekkelijk zal zijn voor meerdere doelgroepen. 

Vijf deelgebieden

Binnen de bestaande verkaveling en landschapsstructuur zijn verschillende deelgebieden gedacht. Op basis van de ruimtelijke hoofdstructuur bevinden zich hierbinnen min of meer vrij indeelbare uitgeefbare woongebieden waarbinnen een woningbouwprogramma kan worden uitgewerkt. 

Wat betreft het woningbouwprogramma per deelgebied wordt aan een groot pallet aan woningtypes en woonmilieus gedacht. Van lage individuele levensloopbestendige woningbouw in het groen tot individuele en grotere bebouwing, maar ook aan klein wonen. De wijk kenmerkt zich door de verschillende deelgebieden die elk hun eigen unieke karakter heeft. Vrijburgh 3 kent de volgende invulling:

Vrijburgh 3

1.     Wonen in de Wig – lage (levensloopbestendige) woningen in collectief groen.
2a.     Wonen aan groen of water – 6 vrijstaande projectwoningen.
2b.    Wonen aan groen of water – Locatie voor CPO-initiatieven. Vrijstaand, twee onder een kap of geschakeld.
3a.    De Middenzone – Betaalbare woningbouw (huur).
3b.    De Middenzone – Gezamenlijk wonen appartementen of geschakeld wonen.
4.    Klein wonen – Ruimte voor klein wonen die als strooigoed in het groen liggen.
5a.    Solitairen – Ruimte voor collectief wonen.
5b.    solitairen – Ruimte voor zorg gerelateerd woonvormen of individueel.

In het concept beeldkwaliteitsplan staan de vijf deelgebieden verder uitgelegd. 

Planning

Momenteel zijn we bezig om de stukken voor de besluitvorming van het bestemmingsplan rond te krijgen. Onder voorbehoud wordt deze in het vierde kwartaal van dit jaar (2024) vastgesteld. Vervolgens kunnen we de verkoop opstarten. Verder kunnen we aan de slag om de grond bouwrijp te maken. 

Meer informatie en op de hoogte blijven?

Wilt u op de hoogte blijven van het project Vrijburgh 3? Meld u dan alvast aan voor de nieuwsbrief. Deze verschijnt nog niet maandelijks, maar wel als we weer iets nieuws te vertellen hebben. 

Aanmelden nieuwsbrief

Of stel uw vraag via ons algemene contactformulier of bel met 0512 581 234