Toekomstplan de Haven

Het bedrijventerrein De Haven is één van de grootste aaneengesloten bedrijventerreinen van Noord-Nederland. Op het terrein zijn ongeveer 550 bedrijven gevestigd met samen iets meer dan 10.000 werknemers. Een nieuw perspectief voor dit industriegebied is nodig, want het terrein kent beperkingen in de bereikbaarheid, de ruimtelijke inrichting en de beschikbaarheid van elektriciteit. Maar ook op het gebied van duurzaamheid en circulariteit loopt het bedrijventerrein achter. 

De komende jaren zoeken we naar een nieuw toekomstperspectief voor De Haven. Een toekomstperspectief waar de ondernemers op dit terrein iets aan hebben, maar waar andere partijen ook van kunnen leren. Belangrijke thema's hierbij zijn Energie, Bereikbaarheid over weg en water, Samenwerken en Circulariteit & Duurzaamheid.

Strategisch Ontwikkelplan De Haven

Bureau BCI (Buck Consultancy International) ondersteunt de gemeente bij dit project. Aan de hand van onderzoek en interviews hebben zij een toekomstplan opgesteld. Dit plan is op dinsdag 14 november 2023 in De Sluisfabriek in Drachten aan de ondernemers gepresenteerd.

Samen op zoek naar mogelijkheden

Samen met ondernemers van industrieterrein De Haven willen we dit gebied toekomstbestendig maken. Wij zijn er namelijk van overtuigd dat de meest kansrijke toekomst voorkomt uit het gezamenlijk optrekken met de mensen die dagelijks op het industrieterrein werken. Om goede besluiten te nemen is de inbreng van de ondernemers van groot belang. 

Contact

Wilt u meedoen of meedenken, heeft u vragen over deelname of andere lopende zaken rondom industrieterrein De Haven? Neem dan gerust contact op met Jelmer van der Meer, accountmanager Bedrijven. Dit kan via telefoonnummer 06 23 56 17 33 of per e-mail j.van.der.meer@smallingerland.nl

Informatie

Wilt u op de hoogte gehouden worden en was u nog niet ingeschreven voor de nieuwsbrief? E-mail naar ez@smallingerland.nl om u op te geven.