Oudega aan het water

Ontwikkeling van het project en bestemmingsplan

Oudega aan het water

Het project Oudega aan het water is onderdeel van de gebiedsaanpak Oostelijke Poort Friese Meren (OPFM). Doel is om Drachten aan te sluiten op de Friese Meren en Drachten te ontwikkelen als poort naar de Friese Meren. Hierin werkt de gemeente Smallingerland samen met de Provincie Fryslân en het Wetterskip Fryslân. Door de ontwikkelingen rondom het havengebied en het meer in Oudega wordt de recreatieve- en economische meerwaarde van het dorp versterkt.

Het project Oudega is verdeeld in drie deelprojecten:

  • Zuivelfabriekterrein 
  • Waterfront
  • Het Meer bij Oudega

Projectomschrijving

In Oudega wordt de haven vernieuwd en het gehele aangrenzende gebied herontwikkeld. Verder wordt bij Oudega een recreatief Meer gemaakt met een natuurplas.

Bestemmingsplannen 

Voor het Project Oudega aan het water zijn de volgende bestemmingsplannen opgesteld:

De bestemmingsplannen kunt u nalezen op Ruimtelijkeplannen.nl.

Actuele informatie over het project

De werkzaamheden bij de haven zijn in volle gang. De brug is bijna klaar en de aannemer sluit aan op het gebied de Friese boezem (het stelsel van meren, kanalen en vaarten). Dat gebeurt geleidelijk, en het zal langzaam zichtbaar worden door het stijgende waterpeil. Het laatste graafwerk ronden we daarna nog af. De Leeuwarder Courant schreef er op 25 juni een mooi artikel over!

artikel LWC

Nieuws

De voortgang van het project Oudega aan het water kunt u teruglezen in onze nieuwsbrieven:

Woonkavels

De woonarkkavels zijn inmiddels verkocht. Het zijn twee kopers uit Oudega en twee kopers van elders uit de gemeente. Er was veel belangstelling! Zoals aangegeven bij de verkoopvoorwaarden heeft er daarom op 12 mei 2022 een loting plaatsgevonden bij de notaris.

Appartementengebouw onder optie

Het appartementengebouw is op 21 mei 2022 in de verkoop gegaan. Inmiddels zijn er voor alle appartementen potentiële kopers en is een wachtlijst opgesteld. De bouw start eind dit jaar. Naar verwachting worden de appartementen eind 2023/begin 2024 opgeleverd. Bron: Makelaardij Hoekstra

appartementen oudega

Horeca- en recreatieverblijven

De locatie voor het bouwen van een horecabedrijf en zes recreatieve appartementen gaat nu in de verkoop. Bekijk de verkoopbrochure.

Fietspad Wiide Mûntsjegroppe

Er komt in ieder geval een fietspad langs de westzijde van het nieuwe Meer. Verder wordt beoordeeld of het fietspad langs de Wiide Mûntsjegroppe, aan de zuidkant van het projectgebied, er komt. Er zijn daarover diverse -positieve en negatieve- reacties binnengekomen bij de gemeente. Ook hebben de betrokken organisaties in de streek zich erover uitgesproken. Alle input nemen de beide colleges (gemeente en provincie) mee in hun besluitvorming (september 2022).

Contactpersonen

Voor meer informatie of vragen over het Project Oudega aan het water kunt u contact opnemen met Jacqueline de Booij 06-51234774 of Klaas Hommes 06-15143861.