Smallingerland besluit positief over nieuwbouw zwemcentrum De Welle

Een ruime meerderheid van de gemeenteraad van Smallingerland staat positief tegenover de nieuwbouw De Welle. Dat is de uitkomst van de raadsvergadering van dinsdag 7 februari 2023 over de realisatie van het nieuwe zwemcentrum aan de Sportlaan in Drachten. Begin 2025 wordt het nieuwe zwemcentrum in gebruik genomen.

Waarover moest de gemeenteraad besluiten?

Het huidige zwembad De Welle voldoet niet meer aan de technische eisen en ambities van deze tijd. Op 12 mei 2020 besloot de gemeenteraad daarom het nieuwe zwemcentrum De Welle te realiseren. De gemeenteraad stelde toen jaarlijks € 1,8 miljoen beschikbaar voor de financiering.

Echter gezien de bijzondere omstandigheden in de bouwsector ten gevolge van de oorlog in Oekraïne en de energiecrisis viel de uitkomst van de aanbestedingen van realisatie in de zomer tegen. Het budget was niet toereikend. Op verzoek van inschrijver Bouwgroep Dijkstra-Draisma is vervolgens een proces tot onderhandeling gestart voor de bouwkundige werken. Het resultaat is een forse verlaging van de kosten voor realisatie zonder grote wijzigingen van het ontwerp.

Toch bleken de totale kosten van de realisatie hoger dan eerder gebudgetteerd. Dit komt door prijsstijgingen van onder andere bouwmateriaal en personeelskosten. Jaarlijks stelt de gemeenteraad daarom nu met het besluit tot realisatie € 2 miljoen beschikbaar in plaats van € 1,8 miljoen. De nieuwbouw De Welle kost in totaal € 44 miljoen. De provincie Fryslân heeft een subsidie toegekend van € 10 miljoen.

Start werkzaamheden

De werkzaamheden gaan snel van start. Deze week wordt gestart met het bouwrijp maken van het terrein. Dit duurt tot ongeveer begin maart. Op 1 maart wordt het terrein beschikbaar gesteld voor Dijkstra-Draisma voor de start van de bouw en voorbereiding daarvan op het terrein aan de Sportlaan. In het begin rijdt het bouwverkeer over de Sportlaan. Ondertussen wordt een bouwweg aangelegd vanaf de Zuiderhogeweg die het grootste deel door het bouwverkeer gebruikt zal worden tot de oplevering. Hiermee zal de overlast van het bouwverkeer op de Sportlaan tot een minimum worden beperkt.