Realisatie nieuw zwemcentrum De Welle kan van start

Op donderdagmiddag 9 februari 2023 ondertekenden de gemeente Smallingerland, Bouwgroep Dijkstra Draisma en Pranger-Rossier Installaties BV de samenwerkingsovereenkomsten voor de realisatie van het nieuwe zwemcentrum De Welle.

Afgelopen dinsdag besloot een ruime meerderheid van de gemeenteraad positief over de realisatie van het nieuwe zwemcentrum aan de Sportlaan in Drachten. Het huidige zwembad voldoet niet meer aan de technische eisen en ambities van deze tijd. Wethouder Pieter van der Zwan: "Na een lang proces kunnen we nu starten met de realisatie van het nieuwe zwemcentrum en krijgen we een bad voor de huidige en toekomstige generaties. Het zwembad wat zeer duurzaam uitgevoerd zal worden, wordt een aantrekkelijke voorziening voor de inwoners van Smallingerland maar ook voor Fryslân en daarbuiten. Daarmee levert het nieuwe zwemcentrum een belangrijke bijdrage aan de vitaliteit, economie en ambitie van Smallingerland. En daar zijn we ontzettend trots op!"

Verheugd

Ook Sportbedrijf Drachten is blij met de realisatie van het nieuwe zwemcentrum. "Sportbedrijf Drachten is verheugd dat na het besluit van de gemeenteraad er kan worden gestart met de realisatie voor een zwemcentrum dat plaats biedt aan zowel de recreatieve bezoeker als de breedte- en topsporters. De multifunctionaliteit van het bad zorgt er voor dat alle verschillende type zwemmers zich er thuis zullen voelen. De jarenlange traditie van Drachten als het centrum van de zwemsport in Noord Nederland wordt hiermee voortgezet", aldus directeur Evert-Jan Siderius.

Start werkzaamheden

Deze week wordt gestart met het bouwrijp maken van het terrein. Dit duurt ongeveer tot 1 maart. Daarna wordt het terrein beschikbaar gesteld voor Dijkstra Draisma voor de start van de bouw en de voorbereidingen daarvan. Begin 2025 wordt het nieuwe zwemcentrum in gebruik genomen.

De nieuwbouw van De Welle kost in totaal € 44 miljoen. Hiervoor heeft Provincie Fryslân een subsidie toegekend van €10 miljoen.

FotoWelleOndertekening

Bij de nieuwe locatie aan de Sportlaan ondertekenden wethouder Pieter van der Zwan, Germ Rekker, directielid Bouwgroep Dijkstra Draisma en Marc Mulder, commercieel directeur van Pranger-Rosier Installaties BV de samenwerkingsovereenkomsten.