Presentatie informatiebijeenkomst nieuwbouw zwemcentrum De Welle

Op dinsdag 20 december 2022 was er een informatiebijeenkomst in het gemeentehuis van Smallingerland over de nieuwbouw van zwemcentrum De Welle en de aanpassingen op de Sportlaan in Drachten. In mei 2020 besloot de gemeenteraad zwemcentrum De Welle te realiseren. Daarvoor stelde de raad een jaarlijks bedrag beschikbaar van ruim € 1,8 miljoen voor de jaarlijkse dekking van de kosten. Het project is vervolgens via een voorlopig, definitief en tot slot technisch ontwerp door de architect uitgewerkt.

Aanbestedingsproces gewijzigd

Daarna zijn in februari van dit jaar de aanbestedingen voor al het werk gestart. De aanbestedingen voor de elektrotechnische- en werktuigbouwkundige installaties passen bijna helemaal in de budgettaire kaders van de gemeenteraad. Dat geldt niet voor de bouwkundige werken, en daarna is die procedure gestopt.

Vervolgens is op verzoek van de inschrijver, Bouwgroep Dijkstra Draisma, een onderhandelingsprocedure gestart. Na onderhandelingen tussen de opdrachtgever, gemeente Smallingerland, en Bouwgroep Dijkstra Draisma, is de definitieve inschrijving fors verlaagd. De kaders die vastgesteld zijn door de raad worden niet gewijzigd. Het college heeft in de informatiebijeenkomst van 20 december 2022 uitgesproken een voorkeursscenario te hebben. Dat houdt in dat het college van B&W in gaat stemmen met het onderhandelingsresultaat dat bereikt is met Bouwgroep Dijkstra Draisma. Na de informatiesessie met de raad neemt het college op 3 januari 2023 een definitief besluit om aan de raad jaarlijks een extra bedrag van € 171.000 te vragen.

Klik hier voor de presentatie van Mark Westra van OLCO.