Extra duurzame maatregelen voor gezonde exploitatie nieuwe De Welle

Het nieuwe zwemcentrum in Drachten is al zeer duurzaam ontworpen. Toch is er besloten om te onderzoeken of er extra maatregelen genomen kunnen worden om toekomstige energiekosten te kunnen beheersen. Energietarieven schommelen enorm en het is onduidelijk welke tarieven gelden voor de komende jaren en daarna. De mogelijkheden naar extra verduurzaming zijn inmiddels bekend. Op basis daarvan vraagt het college van Smallingerland aan de raad om in te stemmen met een krediet van € 5,8 miljoen excl. BTW. "De extra verduurzaming staat los van het al vastgestelde krediet voor de bouw van het zwembad. Ook heeft het geen gevolgen op de bouwplanning van het zwemcentrum. De ingebruikname van het zwemcentrum staat nog steeds gepland voor het eerste kwartaal van 2025", aldus Pieter van der Zwan, wethouder Sport.

Schommelende energieprijzen

Maria le Roy, wethouder duurzaamheid: "Je kunt het vergelijken met de bouw van huizen. Deze worden tegenwoordig met duurzame bouwmaterialen gebouwd. Toch ga je misschien als huiseigenaar afvragen of je je huis nóg duurzamer kan maken door bijvoorbeeld het plaatsen van extra zonnepanelen of een warmtepomp. Omdat je in de toekomst minder afhankelijk wilt zijn van de onzekere energieprijzen. Zo is het ook bij de bouw van het nieuwe zwembad. Voor een gezonde bedrijfsvoering willen we in de toekomst liever niet voor enorme verassingen komen te staan. Daarom willen we onze gemeentelijke gebouwen energieneutraal krijgen. Dit geldt zowel voor de bestaande bouw als voor nieuwbouw en dus ook voor de nieuwe De Welle."

Meer maatregelen nodig 

Het bestaande zwembad aan de Reidingweg in Drachten heeft een fors hoge kostenpost voor energie door de huidige marktprijzen. Het besluit tot nieuwbouw vermindert het risico op kostenstijgingen van energie doordat er geen gas in de nieuwbouw wordt gebruikt. Ook wordt er in het nieuwe zwembad minder energie verbruikt door alle toegepaste technieken en hoogwaardige isolatie. Toch blijft het risico op extra kosten door schommelende energieprijzen. Daarom is naar innovatieve oplossingen gekeken, naar het opwekken van energie van zowel elektra als warmte en het opslaan hiervan. Zoals het plaatsen van een overkapping met zonnepanelen op de parkeerplaatsen en het dak, alsook heatpipes op het dak. Belangrijk hierin is het plaatsen van energiebuffers in de vorm van bio-bases accu's. Zo kan op momenten dat meer energie wordt opgewekt dan verbruikt, de energieopbrengst in warmte of elektra worden opgeslagen. Vervolgens kan die energie weer worden benut op momenten dat het zwemcentrum meer energie vraagt dan het zelf kan opwekken. In de praktijk zal de hoeveelheid energie sterk afhangen van onder andere het gebruik en het klimaat.

Besluitvorming extra verduurzaming

Eind oktober neemt de gemeenteraad een besluit over de door het college voorgestelde pakket aan mogelijkheden voor het extra verduurzamen van het zwemcentrum en het terrein.