De Drift Noord

De Drift Noord is een ontwikkellocatie van de gemeente uit het programma De Ontwikkelstrategie. De locatie ligt In Drachten tussen het Gomarus College en De Drift in.

Samen met woningbouwcorporaties heeft de gemeente een overeenkomst voor nieuwbouw afgesloten; het Nieuwbouw Convenant. De locatie De Drift Noord is eigendom van gemeente Smallingerland en is bedoeld voor woningebouw. Woningbouwcorporatie Accolade zal uiteindelijk op deze locatie een appartementengebouw voor verhuur laten bouwen. De gemeente is samen met Accolade nog in de ontwikkelfase.

Participatieavond

Op 4 juli organiseerde de gemeente een participatieavond. Op deze avond legden wij uit hoe de gemeente de bouwenvelop en het inrichtingsplan hebben uitgewerkt. Hiervoor hebben we de opbrengst van de eerste bijeenkomst meegenomen. In de bouwenvelop staan het woningbouwprogramma, de stedenbouwkundige kaders en de beeldkwaliteitseisen voor deze plek en het toekomstige gebouw. Het inrichtingsplan geeft aan waar het gebouw kan komen te staan en hoe het omliggende openbare gebied ingericht wordt. 

Achtergrondinformatie

De gemeenteraad heeft in oktober 2020 de Woonvisie 2020-2025 vastgesteld. Hierin staat onder andere de ambitie van de gemeente om ongeveer 1.100 nieuwbouwwoningen te realiseren. Om deze ambitie te kunnen realiseren heeft de gemeente een Ontwikkelstrategie uitgewerkt. Dit is een plan voor diverse vrijkomende gebouwen, braakliggende gronden en particuliere locaties in Smallingerland. In maart 2021 is deze Ontwikkelstrategie definitief gemaakt.