Aanpak kruising Eikesingel / Sportlaan

Door de komst van het nieuwe zwemcentrum De Welle aan de Sportlaan wordt het drukker op de kruising tussen de Eikesingel en de Sportlaan. De kruising en de weg worden daarom aangepast om de verkeersveiligheid te verhogen.

Wat gaat er gebeuren? 

Kort samengevat worden de volgende aanpassingen gedaan:

 • Meer veiligheid op de Eikesingel
  • Er komt een middenberm om het oversteken voor voetgangers en fietsers veiliger te maken.
 • Betere fietspaden
  • Aan de noordkant (langs het hotel en de school) komt een vrijliggend fietspad. Aan de zuidkant trekken we het fietspad door tot voorbij de kruising met de Sportlaan, zodat fietsers veilig hun weg kunnen vervolgen. 
 • Veiliger naar de sportclub
  • Op de Sportlaan komt ook een vrijliggend fietspad tot aan het zwembad, zodat fietsers veilig langs parkerende auto's kunnen. 
 • Verbeterde bushaltes
  • De bushaltes krijgen een eigen 'haltekom', zodat bussen niet meer op de rijbaan hoeven te stoppen.
 • Nieuwe plek voor voetgangersoversteek
  • De oversteekplaats voor voetgangers verhuist naar een veiligere plek. 
 • Meer ruimte voor fietsen
  • Bij de bushaltes komen extra fietsparkeerplaatsen.
 • Groenere omgeving
  • We planten bomen en groen in de middenberm en langs het nieuwe fietspad. 
 • Ook onder de grond verbeteringen
  • Het riool wordt vervangen.

Kruising Eikesingel-Sportlaan luchtfoto met schets van nieuwe situatie

Planning van de werkzaamheden

De werkzaamheden zijn opgedeeld in twee fases: 

Fase 1 (6 mei tot 5 juli)

Vanaf 6 mei is de Eikesingel tussen de Rotonde Zuiderhogeweg en de Sportlaan afgesloten. De Sportlaan blijft bereikbaar vanuit oostelijke richting. Fietsers worden omgeleid via de fietstunnel bij de Martinus de Boerstraat, de fietsbrug is tijdens de werkzaamheden afgesloten. Het doorgaand autoverkeer wordt omgeleid via de Gauke Boelensstraat en de Burgemeester Wuiteweg. Bussen rijden om via de Zuidehogeweg en Gauke Boelensstraat. De laatste halte Drachten uit wordt dan de halte bij de Zuiderhogeweg.

Afsluiting vanaf 6 mei

De fietsbrug is ook vanaf 6 mei afgesloten. De Sportlaan is bereikbaar vanaf oostelijke richting. Doorgaande fietsers worden omgeleid via de fietstunnel bij de Martinus de Boerstraat. Het doorgaand autoverkeer wordt omgeleid via de Gauke Boelensstraat en de Burgemeester Wuiteweg. 

Het gedeelte van de Eikesingel dat op onderstaande afbeeldingen is gemarkeerd als 'fase 1' is tijdens de werkzaamheden afgesloten voor auto's en fietsers.

Omleidingen autos kruising Eikesingel - Sportlaan Fase-1Omleidingen fietsers kruising Eikesingel - Sportlaan Fase-1

Fase 2 (8 juli tot 6 september)

Tijdens fase 2 worden de werkzaamheden aan de oostkant van de kruising met de Sportlaan uitgevoerd. Het gedeelte tussen de kruising met de Sportlaan en de kruising met De Hoge Bomen in dus afgesloten van 8 juli tot 6 september. Tijdens deze fase is de Sportlaan bereikbaar vanaf westelijke richting. Doorgaande fietsers worden omgeleid via de fietstunnel bij de Martinus de Boerstraat. Het doorgaand autoverkeer wordt omgeleid via de Gauke Boelensstraat en de Burgemeester Wuiteweg. Bussen rijden om via de Zuidehogeweg en Gauke Boelensstraat. De laatste halte Drachten uit wordt dan de halte bij de Zuiderhogeweg.

Het gedeelte van de Eikesingel dat op onderstaande afbeeldingen is gemarkeerd als 'fase 2' is tijdens de werkzaamheden afgesloten voor auto's en fietsers.

Omleidingen auto's kruising Eikesingel - Sportlaan Fase-2Omleidingen fietsers kruising Eikesingel - Sportlaan Fase-2