Aanpak Van Haersmapark

Het van Haersmapark en het Thalenpark zijn de enige twee rijksmonumentale parken van Smallingerland. Het van Haersmapark is toe aan een goede onderhoudsbeurt zodat het in volle glorie kan schitteren. De gemeenteraad heeft daarom op 7 juni 2023 besloten het park flink op te knappen.

Wat gaat er gebeuren?

Kort samengevat vinden de volgende werkzaamheden plaats:

  • Bomen krijgen een onderhoudsbeurt en slechte worden verwijdert;
  • Komen verschillende nieuwe bomen terug om het park te verjongen;
  • Het monumentale gedeelte wordt in zijn oude glorie herstelt;
  • Park wordt opener gemaakt ten behoeve van veiligheid;
  • De paden, bruggen en muren worden verbeterd;
  • In het zuidelijk deel komt meer water en een vijver met het beeld van Agostino in landschapsstijl;
  • Het parkeren wordt verplaatst naar een plek ten noorden de state;
  • Er worden bollen, vaste planten en bloeiende struiken (o.a. rododendrons) toegevoegd;
  • Er komen nieuwe elementen om op te zitten met een knipoog naar het verleden;
  • De oorlogsmonumenten worden verplaatst naar het centrum.

Afbeelding met ontwerp Van Haersmapark

Ontwerp van Haersmapark

Wanneer gaat het gebeuren?

De werkzaamheden starten in het vierde kwartaal van 2024 en in het eerste kwartaal van 2025 worden ze afgerond.

Meer informatie

Op woensdag 10 januari 2024 was er een inloopbijeenkomst over het Van Haersmapark. De presentatie die daar is gegeven kunt u als pdf-bestand bekijken