Vragen en antwoorden over het verkeersbesluit Raadhuisplein

Versie 5 juli 2023

Waarom verdwijnen de parkeerplaatsen op het Raadhuisplein?

In 2022 is een visie gemaakt voor het aanpakken van het centrum van Drachten. Het doel is dat het centrum een prettiger plek wordt om te verblijven. Het Raadhuisplein verandert daarom in de ‘huiskamer’ van de stad met plek voor groen, ontmoetingen en kleine evenementen.

Wat komt er in plaats van de parkeerplaatsen op het Raadhuisplein?

Dat is nog niet precies bekend. We denken in ieder geval aan zitplekken, groen en ruimte voor kleine evenementen. De komende twee jaar gaan we verschillende manieren van gebruik uitproberen en werken we aan een plan voor de uiteindelijke inrichting van het plein. Dit doen we samen met bewoners, ondernemers en andere betrokkenen. 

Verdwijnen alle parkeerplaatsen op het plein?

Ja, alle parkeerplaatsen op het plein verdwijnen. Er blijft wel mogelijkheid voor bevoorrading van de aanliggende winkels en horeca via het plein. 

Is er wel voldoende ruimte over voor parkeren in het centrum?

Uit tellingen blijkt dat er in de parkeergarage Raadhuisplein en op andere terreinen in de buurt voldoende plekken zijn. 

Vanaf wanneer mogen er geen auto’s meer op het Raadhuisplein staan? 

Vanaf zaterdag 24 juni 2023 is parkeren op het Raadhuisplein niet meer toegestaan.

Hoe zit het met laden en lossen? Mag dat in de toekomst nog op het Raadhuisplein?

Nee, laden en lossen is niet langer toegestaan. Bevoorrading van winkels en horeca blijft wel mogelijk. 

Kan ik nog wel iemand afzetten op het Raadhuisplein? 

Nee, want het plein is afgesloten voor autoverkeer, met uitzondering van bevoorradend verkeer. Iemand afzetten kan nog wel op het parkeerterrein De Marke. 

Ik hoef alleen maar een zware bestelling op te halen bij de Mediamarkt. Mag ik dan snel parkeren en mijn pakket ophalen? 

Dat kan aan de zijkant van de Mediamarkt of via parkeerterrein De Marke of via de garage Raadhuisplein. 

Waar vind ik de laatste informatie over de ontwikkelingen op het Raadhuisplein? 

Dat staat op de pagina Herinrichting Raadhuisplein 

Mogen auto’s nog wel over het plein rijden? 

Nee, het Raadhuisplein wordt een voetgangerszone, dus autoverkeer is niet toegestaan. Uitzondering wordt gemaakt voor het noodzakelijke bevoorradende verkeer.

Mogen fietsers nog over het plein rijden?

Ja, fietsen is toegestaan op het plein maar niet in de nauwe doorgangen en stegen van en naar het Raadhuisplein.  

Mogen brom- en snorfietsen nog over het plein?

Nee, brom- en snorfietsen zijn niet meer toegestaan op het Raadhuisplein. 

Mogen de marktkramen nog wel op het plein staan? 

Ja, de markt blijft, ook in de toekomstplannen. 

Waar moeten omwonenden parkeren? 

Op parkeerterrein De Marke, in de parkeergarages of elders in of rondom het centrum. Er zijn voldoende mogelijkheden. 

Ik ben omwonende en heb een bezoekerspas voor het Raadhuisplein. Is deze pas nog geldig?

Nee, maar uw bezoekerspas voor het Raadhuisplein wordt omgezet naar het parkeerterrein De Marke. Uw bezoek kan op parkeerterrein De Marke parkeren. 

Hoe moeten bezoekers die slecht(er) ter been zijn de winkels/horeca/woningen rondom het plein bereiken? 

Bewoners van het Raadhuisplein die nu een gehandicaptenparkeervergunning hebben,  kunnen met de vergunning terecht op parkeerterrein De Marke. Ook kunnen zij gratis gebruik maken van de parkeergarage Raadhuisplein totdat het plein definitief is ingericht. Bezoekers van bewoners van het Raadhuisplein kunnen gebruik maken van parkeergarage Raadhuisplein. De parkeergarage heeft liften en roltrappen.

Welke alternatieve parkeerplaatsen zijn er nog meer in de buurt?

Op parkeerterrein De Marke, in de parkeergarages of ergens anders in of rondom het centrum. Er zijn voldoende mogelijkheden.

Hoe duur is het parkeren in de parkeergarage onder het Raadhuisplein? Is dit duurder/goedkoper dan de parkeerplaatsen die op het plein stonden?

Het tarief voor zowel buiten als in de parkeergarage € 1,90. Het dagtarief voor de parkeergarage Raadhuisplein en parkeergarage Van Knobelsdorffplein is € 4,00. Zie voor meer informatie: Parkeren in Drachten

Wat is een verkeersbesluit? 

Voor de straten en pleinen waarvan de gemeente wegbeheerder is, neemt de gemeente besluiten over het gebruik hiervan. Dat heet een verkeersbesluit. 

Waarom wordt er een verkeerbesluit genomen? 

Omdat het gebruik van het plein verandert van parkeerplaats naar voetgangerszone is een verkeersbesluit nodig. 

Waar kan ik het verkeersbesluit vinden? 

Het verkeesbeluit staat op de gemeentelijke website en vanaf 1 juni 2023 op www.officielebekendmakingen.nl 

Ik ben het niet eens met het besluit. Hoe kan ik bezwaar indienen? 

Dat staat in het verkeersbesluit op de gemeentelijke website en op www.officielebekendmakingen.nl