Nieuwe maatregelen laden en lossen Raadhuisplein

De komende jaren gaat het Raadhuisplein veranderen in de ‘huiskamer’ van Drachten. Er komt bijvoorbeeld meer groen en er komen fijne plekken om te zitten en te spelen. Daarom is het Raadhuisplein sinds juni 2023 afgesloten voor gemotoriseerd verkeer.

We houden zo veel mogelijk rekening met aanwonenden en bezoekers voor wie toegang met de auto belangrijk blijft. Bijvoorbeeld mensen met een lichamelijke beperking of die slecht ter been zijn. Het kan zijn dat deze nieuwe maatregelen nog wijzigen bij de definitieve inrichting van het Raadhuisplein.

Laden en lossen van spullen: wat is nu toegestaan?

  • Het afleveren van pakketjes door bezorgdiensten.
  • Het ophalen van spullen die zonder auto lastig te vervoeren zijn. Bijvoorbeeld een meubel of een wasmachine.
  • Laden en lossen door bevoorradend (vracht-)verkeer aan winkels en horeca aan de westkant van het plein.

Voor het bovenstaande geldt dat het een zichtbare en korte laad- en losactiviteit moet zijn van zware spullen. Voor parkeren moet de parkeergarage van het Raadhuisplein of het parkeerterrein De Marke gebruikt worden.

Brengen en halen van personen: wat is nu toegestaan?

  • Het brengen en/of ophalen van mensen die in bezit zijn van een gehandicaptenparkeerkaart. 
  • Mensen die in het bezit zijn van een gehandicaptenparkeerkaart die iets komen halen of brengen.

Voor het bovenstaande geldt dat het een zichtbare en korte (maximaal 10 minuten) ophaal-of brengactiviteit moet zijn. Deze mensen kunnen dus kort op het Raadhuisplein staan. Daarbij mogen bestuurders bij het op- en afrijden van het plein en stilstaan geen hinder veroorzaken. Voor parkeren moet de parkeergarage van het Raadhuisplein of het parkeerterrein De Marke gebruikt worden.

Voor het bovenstaande geldt dat mensen een gehandicaptenparkeerkaart moeten aantonen. Denkt u dat u ook in deze categorie valt? Vraag dan een vergunning aan.