Boom kappen

Wilt u een boom kappen? Soms heeft u daar een vergunning voor nodig. Is de omtrek van de boom meer dan 63 cm op 1,3 meter hoogte? Vraag dan een omgevingsvergunning aan, ook als de boom op uw eigen grond staat. 

Omgevingsloket

Wat kost het?

€ 67,-

Handig om te weten

  • Alleen de eigenaar van een boom kan een vergunning aanvragen (of een machtiging afgeven).
  • Kap geen boom waarin vogels broeden.
  • Kap geen boom als uw grond deel is van een natuurgebied.
  • De gemeente verwerkt uw aanvraag binnen 8 weken. Wacht daarna in ieder geval nog 6 weken met kappen. Er kan namelijk nog bezwaar ingediend worden tegen uw vergunning.