Bodeminformatie aanvragen

Wanneer u een huis of een stuk grond koopt zijn verschillende gegevens belangrijk. Denk aan het omgevingsplan, bodeminformatie en gegevens over de onderhoudstoestand. Veel informatie kunt u zelf gratis opzoeken. 

Bodemgegevens kunt u gratis opzoeken via het landelijk Bodemloket, de Bodematlas van de provincie Fryslân en de website van Grondverzetviewer Fryslân. 
U kunt bodeminformatie ook bij ons opvragen. Dat kost € 60,50 per perceel. Daarvoor krijgt u van ons: 

 • Welke bodembedreigende activiteiten er bekend zijn op de locatie
 • Welke resultaten van bodemonderzoeken er zijn op de locatie en of daarbij verontreinigingen zijn gevonden
 • Of er dempingen (bv van een voormalige sloot) of ophooglagen (grond of afval) zijn op de locatie
 • Of er ondergrondse tanks op de locatie zijn of zijn geweest
 • In welke kwaliteitszone(s) de locatie valt: wonen, industrie of landbouw/natuur

U ontvangt de informatie binnen 3 werkdagen. 

Bodeminformatie aanvragen

Omgevingsplan

Het omgevingsplan kunt u bekijken 

Beperkingen

Via het Kadaster kunt u veel informatie aanvragen. U kunt onder andere zien of er beperkingen zijn op een pand of stuk grond. Voorbeelden van beperkingen:

 • pand is een monument (Rijk, Provincie en gemeentelijk) 
 • grond is vervuild (bodemverontreiniging)
 • pand of erf is gesloten op last van de burgemeester vanwege bijv. Opiumwet of wet Bibob
 • gemeente heeft voorkeursrecht op de grond
 • verbod om te verbouwen (bouwstop)
 • verbod om te kappen
 • verbod om in een pand te wonen
 • recht van overpad of opstal