Wmo Adviesraad

De Wmo Adviesraad geeft advies aan burgemeester en wethouders van de gemeente Smallingerland over de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo), de Participatiewet en de Jeugdwet.  De Wmo Adviesraad werkt samen met beleidsambtenaren en onderzoekt welke effecten het beleid heeft in de gemeente.

De Wmo-Adviesraad bestaat uit 15 leden.

 • Voorzitter: De heer K. Joustra
 • Secretaris: Mevrouw A. Tolman-van der Molen
 • Vicevoorzitter: De heer J. van Kampen
 • Leden:
  • Mevrouw B. Veenstra
  • De heer A. Riedstra
  • De heer Y.K. Dijkstra
  • Mevrouw J. Teuben-van der Lugt
  • De heer J.B. van der Meulen
  • Mevrouw G. Meijer van Princenhof
  • De heer W. Kooistra
  • De heer J.H. Geertsema
  • De heer P. Jousma
  • De heer G.A. van Hilten
  • Mevrouw G.H. Sterk-Klunder
 • Ambtelijk secretaris: Mevrouw A.A. Ensing-Edens
  Telefoon: 0512-515598
  Email: a.ensing@mosweb.nl
 • Beleidsmedewerker Wmo: Mevrouw A. Rol-Boersma
  Voor informatie kunt u terecht bij mevrouw A. Rol-Boersma, telefoon 0512-581234 of via e-mail: gemeente@smallingerland.nl