De visie van Smallingerland

In onze gemeente staan mensen voorop en niet de regels. Wij pakken maatschappelijke opgaven op in samenwerking met de inwoners, het bedrijfsleven en partners. Hierin geven we medewerkers vertrouwen en ruimte om te innoveren, te experimenteren, te leren en bij te sturen in de praktijk. 

Eén visie: De mens voorop 

Als één organisatie werken wij vanuit één visie, DE MENS VOOROP. Vanuit deze gedachte zetten wij ons in voor een plek voor iedereen in een leefbaar Smallingerland. 'De mens voorop' bestaat uit de samenlevingsvisie (met daarin 8 maatschappelijke ambities) én een organisatievisie (met daarin 8 handvatten voor de organisatie), zodat we onze maatschappelijke ambities ook waar kunnen maken. De centrale waarden in onze visie zijn: Persoonlijk, Samen en Doen.

De Samenlevingsvisie

Bestaat uit 8 maatschappelijke ambities. Vier ambities daarvan zijn verwoord in de Sociale Koers: inwoners van Smallingerland horen een zeker bestaan te hebben, er toe te doen, er bij te horen en zich goed te voelen. De andere 4 ambities zijn verwoord in de Omgevingsvisie: het behouden en ontwikkelen van onze gemeente met extra oog voor de stad Drachten, de maakindustrie, wijken en dorpen en het buitengebied.  

Samenlevingsvisie downloaden

Sociale Koers

De samenlevingsvisie is verder uitgewerkt in een Sociale Koers. Met deze koers bepalen we hoe we inspelen op ontwikkelingen in Smallingerland. De koers geeft aan wat we als samenleving met elkaar willen bereiken, wat we belangrijk vinden en waar we nog aan moeten werken.

Sociale Koers downloaden

Koersplan downloaden

De Organisatievisie

Alles is er op gericht onze maatschappelijke ambities waar te maken. Daartoe zorgen we voor een zo goed mogelijke organisatie. Dat doen we vanuit onze organisatievisie, waarin we 8 handvatten voor hoe we (samen-)werken in onze organisatie hebben opgenomen. Vier van de handvatten gaan over Dienstverlening: gastvrij, ondernemend, deskundig en werken vanuit eenvoud. Hier werken we aan via het programma GOED! De andere 4 handvatten gaan over de organisatie: samenwerken, eigenaarschap, waarmaken en werken vanuit de bedoeling. Hier werken we aan via het programma Klaar voor de Toekomst.

Uw bijdrage

Heeft u de visies of Sociale Koers bekeken en heeft u een idee of aanvulling? Laat het ons weten.

Reageren op de visie