Acht kandidaten voor burgemeesterschap gemeente Smallingerland

De sollicitatieprocedure voor de burgemeesterspost van de gemeente Smallingerland heeft acht sollicitanten opgeleverd. Het betreft vijf mannen en drie vrouwen. 

Een gegadigde is jonger dan veertig, zes kandidaten zijn tussen vijftig en zestig jaar oud en er zit één zestigplusser bij. Van de kandidaten zijn er vijf partijloos, twee zijn lid van de VVD en één van het CDA. 

De nieuwe Kroonbenoemde burgemeester zal naar verwachting in november geïnstalleerd worden. Die maand neemt Jan Rijpstra (VVD), die sinds maart 2019 het burgemeesterschap van Smallingerland bekleedt, afscheid. Rijpstra kondigde zijn vertrek in december vorig jaar aan om de gemeenteraad de tijd te geven om een opvolger te vinden. 

Commissaris van de Koning drs. A.A.M. Brok heeft met de vertrouwenscommissie de sollicitanten besproken. De vertrouwenscommissie heeft alle brieven gezien. In goed overleg is een gemeenschappelijke selectie gemaakt. 

De vertrouwenscommissie spreekt met de geselecteerde kandidaten en brengt verslag uit aan de gemeenteraad, voorzien van een conceptaanbeveling. De raad beslist uiteindelijk welke twee kandidaten op de aanbeveling komen te staan en in welke volgorde.

De minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties volgt in de voordracht aan de Kroon in beginsel de aanbeveling van de gemeenteraad. De Kroon benoemt vervolgens de nieuwe burgemeester per Koninklijk Besluit.