Kadernota

Elk jaar stelt de gemeente een kadernota op. Daarin schetst het college van B&W een beeld van de financiële ontwikkelingen en waar de gemeente rekening mee moet houden bij het opstellen van de begroting voor het volgende jaar. Ook staan in de kadernota de plannen voor de komende jaren. De kadernota is dus een belangrijke basis voor de begroting, die later dit jaar opgesteld wordt.

Naar de Kadernota 2025 - 2028