Gesprek opnemen


Wilt u een gesprek met de gemeente opnemen? Bijvoorbeeld om dat thuis nog een keer af te luisteren of om er een deskundige naar te laten luisteren? Dat mag. Wij vragen u wel om zorgvuldig en verantwoordelijk met de gemaakte opnamen om te gaan. 

Voorwaarden

  • Het mag, behalve als er belangrijke redenen zijn om dat niet te doen. In dat geval zoeken we samen een alternatief, bijvoorbeeld een gespreksverslag.
  • U maakt vooraf duidelijk dat u het gesprek wilt opnemen zodat we daarover afspraken kunnen maken.
  • U geeft de gemeente een kopie van de opname als de gemeente daarom vraagt. De gemeente kan in plaats daarvan ook zelf het gesprek opnemen.
  • U knipt of plakt niet in de geluidopname zonder toestemming van de gemeente vooraf. De gemeente doet dit ook niet zonder uw toestemming. 
  • Opnames met beeld zijn niet toegestaan, behalve als de medewerker van de gemeente daar toestemming voor geeft.
  • De opname is vooral voor eigen gebruik. Wilt u deze met iemand delen? Dan mag dat alleen met toestemming van de gemeente. Bespreek dat dus vooraf. 
  • Publiceren van de opname (bijvoorbeeld op social media of via de pers) staan we in principe niet toe, maar vraag ons vooral wat er wel mogelijk is.

Meer informatie?

Deze spelregels zijn gebaseerd op het advies van de nationale ombudsman. Kijk op www.nationaleombudsman.nl voor meer informatie.

U kunt de regels ook downloaden als PDF-bestand (214kB)