Cliëntenraad

De Cliëntenraad Smallingerland komt op voor alle inwoners van de gemeente Smallingerland die te maken hebben met de Participatiewet. Deze wet regelt alle zaken voor mensen die onder andere een bijstandsuitkering hebben of in de schuldhulpverlening zitten.

De Cliëntenraad is een officieel door de gemeente Smallingerland ingesteld onafhankelijk adviesorgaan. Deze raad geeft gevraagd en ongevraagd adviezen over het beleid en de uitvoering van de wet aan het College van Burgemeester en Wethouders en aan de Gemeenteraad. Het gaat de Cliëntenraad om werk, inkomen en maatschappelijke participatie. Om tot goede adviezen te komen voert het orgaan gesprekken met ambtenaren, politici, organisaties en instanties. 

Individuele klachten

Voor individuele klachten en/of vragen kunt u terecht bij het Steunpunt Uitkeringsgerechtigden Smallingerland (SUS)

Ledenlijst Cliëntenraad Smallingerland 

Tina Beukema  Externe Clientenraad SOZA
Alex Eijgelaar  Externe Clientenraad SOZA
Anton Meijerman  Externe Clientenraad SOZA
Erna Bakker  Externe Clientenraad SOZA
Ina Haakma  Externe Clientenraad SOZA
Sylvia Regnery  Externe Clientenraad SOZA
Jan Fillekes  Externe Clientenraad SOZA
Peter Strijker  Externe Clientenraad SOZA
Roger Mulumba  Externe Clientenraad SOZA
Ruud Schaake  Externe Clientenraad SOZA
Tjitske Hoekstra  Externe Clientenraad SOZA