Bestuursrapportage

In de bestuursrapportage leest u wat de stand van zaken is van de plannen uit de begroting en hoe de gemeente er financieel voor staat.

Het college van burgemeester en wethouders informeert de gemeenteraad daar twee keer per jaar over in een bestuursrapportage. De gemeenteraad kan vervolgens de bestuursrapportage vaststellen. De eerste bestuursrapportage gaat over de uitvoering van de begroting gedurende de periode van januari tot en met april.  

Bestuursrapportage 1