Subsidieregelingen oeverbeheer

Inwoners en ondernemers van gemeente Smallingerland kunnen subsidie aanvragen voor het vervangen of vernieuwen van een oever langs de Friese vaarwegen. 

Voor welke oevers subsidie mogelijk?

Via een interactieve kaart op de website van de Provinsje Fryslân laten de Friese gemeenten, Wetterskip Fryslân en provincie Fryslân zien wie verantwoordelijk is voor het onderhoud aan de oevers langs de vaarwegen in Fryslân. Op de kaart is ook aangegeven voor welke oevers subsidie mogelijk is. Niet alle oevers komen namelijk in aanmerking voor subsidie.

Voorwaarden voor de subsidie

Er zijn enkele voorwaarden waar een oever aan moet voldoen. Zo wordt gekeken naar de breedte van de vaarweg of de snelheid van stroming. Per jaar is er in totaal €385.000,- aan subsidie beschikbaar. De subsidie vergoedt een deel van de kosten voor het oeverbeheer. De uiteindelijke hoogte van de subsidie hangt af van de lokale situatie.

Twee subsidieregelingen

De subsidie is een samenwerking tussen provincie, Friese gemeenten en Wetterskip Fryslân. Het zijn eigenlijk twee subsidieregelingen: de een vanuit de provincie, de ander vanuit Wetterskip Fryslân. Een aanvraag voor subsidie start altijd bij de provincie. Eerst vindt een toets plaats of een oever wel of niet in aanmerking komt voor subsidie. Als de oever in aanmerking komt, is ook meteen duidelijk waar de aanvraag ingediend kan worden: bij de provincie of bij Wetterskip Fryslân.

Kaart vaarwegen provincie