Smallingerland zet in op een nog veiliger centrum Drachten

Om aan de veiligheid in het centrum te werken slaan de gemeente Smallingerland, politie, brandweer, vastgoedeigenaren en ondernemers de handen ineen. Op dinsdag 21 november ondertekenden zij, midden in het centrum, de intentieverklaring voor het Keurmerk Veilig Ondernemen.

Doel Keurmerk Veilig Ondernemen

Om een nog veiliger centrumgebied te waarborgen wordt gestart met het proces om het Keurmerk Veilig Ondernemen te krijgen. Ondernemers in winkelgebieden kunnen het niet alleen. Gemeente Smallingerland, politie en brandweer ook niet. Het Keurmerk Veilig Ondernemen (KVO) helpt hen om samen afspraken te maken over signalering in de openbare ruimte. Smallingerland wil zich inzetten om de criminaliteit op deze wijze een halt toe te roepen. De partijen worden hierbij geholpen door het Platform Veilig Ondernemen (PVO). Na de ondertekening van de intentieverklaring gaat het proces van start. De verwachting is dat binnen 1,5 jaar het keurmerk wordt behaald en zichtbaar zal zijn in de winkels.

Samenwerking is meerwaarde voor veiligheid

Meerdere malen per jaar zoeken bovengenoemde publieke en private partijen elkaar op, bespreken lopende zaken en aandachtspunten en bekijken ze met regelmaat het gebied. Deze samenwerking is een meerwaarde voor de veiligheid en het veiligheidsgevoel.

Burgemeester Jan Rijpstra: "Ik ben erg blij met deze blijvende onderlinge aandacht en samenwerking. Dit heeft een positieve uitstraling op het winkelgebied, de samenwerking tussen de verschillende organisaties en natuurlijk voor een veilig en leefbaar centrum van Drachten."

Meer weten over Keurmerk Veilig Ondernemen?

Het Keurmerk Veilig Ondernemen (KVO) maakt het mogelijk om op een gestructureerde manier de veiligheid van winkelgebieden, bedrijventerreinen, buitengebieden en uitgaansgebieden te verbeteren.

Meer informatie vind je op: Keurmerk Veilig Ondernemen - Het CCV

Pers

V.l.n.r. op de eerste rij; Centrummanager Douwe van Drogen, Lars Scheenstra, clusterhoofd Noord brandweer Fryslân, burgemeester Jan Rijpstra (Smallingerland), Douwe Blom van Blom Mode, Auke Numan, basisteam Oost-Fryslân en Geert Jan de Jong, voorzitter Vereniging van vastgoedeigenaren Drachten centrum

Staand v.l.n.r. Durk de Haan (Smallingerland), Jan de Vries en Rini ten Grotenhuis (PVO), Anke Terpstra (brandweer), Mariska Maase (Smallingerland) en wijkagent centrum Stefan Derine.