Raadsvergadering op dinsdag 6 februari


De gemeenteraad van Smallingerland vergadert op dinsdag 6 februari 2024 vanaf 19.00 uur in het gemeentehuis van Drachten.

Tijdens de Ronde Tafel laat de raad zich zo breed mogelijk informeren over bepaalde onderwerpen zodat de raad later, als er een besluit wordt genomen, een goede afweging kan maken. Daarvoor nodigt de raad inwoners en organisaties uit. Wilt u deelnemen aan De Ronde Tafel? Dat kan. Laat het ons uiterlijk op dinsdag 6 februari aanstaande liefst vóór 12.00 uur weten via griffie@smallingerland.nl

Agenda De Ronde Tafel

Locatie Raadzaal

 1. Opening
 2. Vaststellen agenda
 3. Bestemmingsplan ROC Friese Poort
 4. Verordening Uitvoering en Handhaving (omgevingsrecht) gemeente Smallingerland 2024
 5. Sluiting

Het Plein

Locatie Hal van het gemeentehuis 

Op Het Plein krijgt u de ruimte om onderwerpen op een informele manier aan te kaarten bij raadsleden. Het Plein duurt een half uur. Wilt u meedoen aan Het Plein? Meldt u dan aan via griffie@smallingerland.nl. Geef daarbij ook aan over welk onderwerp u het wilt hebben. Aanmelden kan tot 12.00 uur op de dag van de raadsvergadering.

Agenda Het Debat

Locatie Raadzaal

 1. Opening
 2. Vragenuur
 3. Vaststellen agenda
 4. Aanpak Dienstverleningsbelofte 2024-2025
 5. Instellen vertrouwenscommissie benoeming burgemeester
 6. Wijziging informatiebijeenkomsten gemeenteraad
 7. Sluiting

Agenda Het Besluit

Locatie Raadzaal

 1. Opening
 2. Vaststellen agenda
 3. Vaststellen van de besluitenlijsten
 4. Ingekomen stukken
 5. Aanpak Dienstverleningsbelofte 2024-2025
 6. Instellen vertrouwenscommissie benoeming burgemeester
 7. Wijziging informatiebijeenkomsten gemeenteraad
 8. Sluiting

De vergadering is live te volgen.