Raadsvergadering op dinsdag 27 februari

De gemeenteraad van Smallingerland vergadert op dinsdag 27 februari vanaf 19.00 uur in het gemeentehuis van Drachten.

Ronde Tafel

Tijdens de Ronde Tafel laat de raad zich zo breed mogelijk informeren over bepaalde onderwerpen zodat de raad later, als er een besluit wordt genomen, een goede afweging kan maken. Daarvoor nodigt de raad inwoners en organisaties uit. Wilt u deelnemen aan De Ronde Tafel? Dat kan. Laat het ons uiterlijk op dinsdag 27 februari aanstaande liefst vóór 12.00 uur weten via griffie@smallingerland.nl

Agenda De Ronde Tafel I - locatie Raadzaal

 1. Opening
 2. Vaststellen agenda
 3. Ontwerpverklaring van geen bedenkingen functiewijziging pand Het Zuid 39, Drachten
 4. Verklaring van geen bedenkingen woningbouw Skoallereed 4, Oudega
 5. Sluiting

Agenda De Ronde Tafel II - locatie Trouwzaal

 1. Opening
 2. Vaststellen agenda
 3. Klimaatadaptatieplan Smallingerland 2024-2028 
 4. Partiële herziening bestemmingsplan bedrijvenpark A7-Noord
 5. Aanpassing doelstellingen project Verbouw Gemeentehuis
 6. Instructie voor de griffier Smallingerland
 7. Sluiting

Het Plein – locatie Hal van het gemeentehuis 

Op Het Plein krijgt u de ruimte om onderwerpen op een informele manier aan te kaarten bij raadsleden. Het Plein duurt een half uur. Wilt u meedoen aan Het Plein? Meldt u dan aan via griffie@smallingerland.nl. Geef daarbij ook aan over welk onderwerp u het wilt hebben. Aanmelden kan tot 12.00 uur op de dag van de raadsvergadering.

Agenda Het Debat – locatie Raadzaal

 1. Opening
 2. Vragenuur
 3. Vaststellen agenda
 4. Aanpak Dienstverleningsbelofte 2024-2025
 5. Bestemmingsplan ROC Friese Poort
 6. Verordening Uitvoering en Handhaving (omgevingsrecht) gemeente Smallingerland 2024
 7. Sluiting

Agenda Het Besluit – locatie Raadzaal

 1. Opening
 2. Vaststellen agenda
 3. Vaststellen van de besluitenlijsten
 4. Ingekomen stukken
 5. Aanpak Dienstverleningsbelofte 2024-2025
 6. Bestemmingsplan ROC Friese Poort
 7. Verordening Uitvoering en Handhaving (omgevingsrecht) gemeente Smallingerland 2024
 8. Sluiting

U kunt de vergadering ook online live volgen.