Nieuwjaarstoespraak burgemeester Jan Rijpstra

Op zaterdagmiddag 6 januari opende burgemeester Jan Rijpstra het traditionele Nieuwjaarsfeest van Smallingerland met de woorden: "Namens het gemeentebestuur van Smallingerland wens ik u dit jaar een goede gezondheid toe, oog en oor voor de ander, optimisme en vooral kijken wat er wel kan."

Na de nieuwjaarstoespraak was er in schouwburg De Lawei volop ruimte om elkaar te ontmoeten, zingen, dansen en elkaar een gelukkig nieuwjaar te wensen.

Nieuwjaarstoespraak

Aan u allen een heel hartelijk welkom!

Namens het gemeentebestuur van Smallingerland wens ik u dit jaar een goede gezondheid toe, oog en oor voor de ander, optimisme, en vooral kijken wat er wel kan!

Het jaar 2023 is een bewogen jaar is geweest. Met verdriet, dodelijke ongelukken, branden. Maar ook met leed achter de voordeur – waar niemand komt, waar eenzaamheid is, armoede en schaamte.

Kinderen die zonder ontbijt naar school gaan, geen warme jas hebben als het koud is. Natuurlijk, daar moeten ouders voor zorgen maar helaas gebeurt dat te weinig. Maar hoe bereik je de gezinnen die een steuntje in de rug nodig hebben? Hoe bereik je de jongeren die worstelen met de toekomst? Die worden gebruikt om verdovende middelen rond te brengen? Het gebeurt óók in onze gemeente. Er is maar één manier om dit aan te pakken en dat is een gezamenlijke aanpak.

Smallingerland is een sociale gemeente, al jaren. In dat sociale domein hebben we oog voor hen die ondersteuning nodig hebben. Maar dat kan de gemeente niet alleen. We zoeken naast de bestaande instanties daarom ook verbinding met anderen, zoals met de wijk- en dorpsraden, de scholen, de kerkgenootschappen – de diaconie en sportverenigingen.

Ieder mens heeft een kracht in zich, een talent – hoe klein of hoe groot ook. Het gaat erom dit talent en kracht aan te spreken. Lees hier de hele toespraak

Burgemeester Jan Rijpstra

Foto: Burgemeester Jan Rijpstra door Sieta Stel Fotografie