Feestelijke opening woonwagenwijk Drachtstercompagnie

Op 1 juni was de feestelijke opening van de nieuwe wijk De Kromme Wyk in Drachtstercompagnie. De wijk bestaat uit duurzame en betaalbare woonwagenwoningen van het sociaal verhuurbedrijf WoonFriesland. Het project kwam tot stand met een samenwerking van gemeente Smallingerland, WoonFriesland en Huurdersvereniging De Bewonersraad. Het overgrote deel van de woonwagens zijn huurwoningen.

Woonwagens in een prachtige groene omgeving

Gemeente Smallingerland investeerde bijna een miljoen euro in het project. Dat geld ging onder meer naar het asbestvrij maken van het terrein en het saneren en verbeteren van het groen om het terrein. Dat is te zien, want de nieuwe wijk staat in een prachtige groene omgeving.

Divers woningaanbod

"De komende jaren willen we als gemeente flink investeren in een divers woningaanbod wat beantwoordt aan de behoefte van zoveel mogelijk doelgroepen," aldus wethouder Robin Hartogh Heijs van de Lier. "De woningnood is groot en we kennen ondertussen allemaal de verhalen dat de woningnood onder deze groep woningzoekenden nog vele malen groter is. Daarom ben ik met gepaste trots oprecht blij dat we dit met elkaar voor deze nieuwe bewoners hebben weten te realiseren."

Bankje

De feestelijke opening werd afgesloten met de onthulling van een speciaal bankje. Deze kregen de inwoners cadeau van WoonFriesland. De bank werd onthuld door een aantal bewoners van de nieuwe wijk.