Nieuwe wijk- en buurtindeling vastgesteld

Het college van burgemeester en wethouders heeft de grenzen van wijken en buurten van de gemeente Smallingerland opnieuw vastgesteld. Dat was nodig, omdat er twee verschillende indelingen naast elkaar liepen. Die van het Centraal Bureau voor de Statistieken (CBS) en die van de gemeente. Door de aanpassingen kunnen verschillende organisaties en afdelingen binnen de gemeente weer met dezelfde indeling werken.

Actuele en gelijke grenzen van wijken en buurten zijn belangrijk voor mensen, die zich bezighouden met maatschappelijke zaken en onderzoeken met cijfers. Bijvoorbeeld medewerkers van de gemeente, onderzoeksinstituten, de politie en de GGD. Voor de bewoners van Smallingerland heeft de nieuwe indeling geen gevolgen.

De nieuwe wijk- en buurtindeling

Bedrijventerrein die de afgelopen jaren zijn ontstaan, zijn in de nieuwe indeling opgenomen. Op verschillende plekken zijn de wijk- en buurtgrenzen aangepast aan de grenzen van woonplaatsen. Zo voldoen we aan de landelijke richtlijnen. 

Er ontstaat een nieuwe buurt ten oosten van de Wâldwei. Dit gebied viel onder de Drachtstercompagnie, maar is geografisch onderdeel van de woonplaats Drachten. De buurt krijgt de naam Wâldwei Oost. Samen met de buurt A7 Noord vormt dit een wijk, genaamd Drachten Oost. Fennepark, Burmaniapark en Vrijburgh zijn in de nieuwe indeling buurten die onderdeel zijn van de wijk De Folgeren.  

Lees meer...