Nieuwe brug De Feart geopend

Vanmiddag heeft wethouder Sipke Hoekstra de nieuwe fiets- en wandelbrug De Feart in Drachtstercompagnie samen met dorpsbewoners feestelijk geopend. De brug is onderdeel van de uitbreiding van het dorp aan de zuidzijde. Hier zijn meerdere woningen gebouwd. Tussen De Faleatswei en De Feart, langs de rand van de woonwijk, is een fiets- en wandelpad gemaakt. De nieuwe brug is daar een onderdeel van.

Herinnering aan verleden

De inwoners van Drachtstercompagnie hadden zelf ideeën over de vormgeving van de brug en hebben meegedacht. De brug benadrukt de wijken en vaarten in het landschap en herinnert aan de ontstaansgeschiedenis en het verleden van Drachtstercompagnie. Met name ook aan de oude bruggetjes die vroeger over De Feart lagen. 

Turfroute

De omgeving van Drachtstercompagnie staat bekend om zijn wijkenstructuur. Dit zijn vaarten, met daarlangs elzensingels. De vaarten liggen haaks op de Noorder- en Zuiderdwarsvaart in Drachten. Hierlangs werd in de 17e eeuw het gewonnen turf vanuit de omgeving van Drachtstercompagnie afgevoerd naar Drachten en verder naar het westen van het land. Daar werd het gebruikt als brandstof.