Nieuwe Omgevingswet gaat in op 1 januari 2024

De Omgevingswet is een Nederlandse wet die betrekking heeft op onze leefomgeving. Hiermee bedoelen we alles wat we nodig hebben om in Nederland te leven, wonen, werken en recreëren. Bijvoorbeeld zaken als water, lucht, grond, natuur, wegen, energie en gebouwen. De Omgevingswet brengt al deze wetten en regels samen en maakt ze eenvoudiger. Deze wet gaat op 1 januari 2024 in.

Wat gaat er veranderen voor u vanaf januari 2024?

Als u van plan bent om bijvoorbeeld een boom te kappen, een uitbreiding aan uw huis te maken, een schuur te bouwen, of een nieuwe oprit aan te leggen, dan kunt u vanaf 1 januari 2024 terecht bij het nieuwe Omgevingsloket. Hier zijn alle regels van de overheid samengebracht. U kunt direct controleren of u een omgevingsvergunning nodig heeft. In de toekomst zult u uw omgevingsvergunning aanvragen via één enkel loket. Hierdoor hoeft u niet langer naar andere overheidsinstanties te gaan, zoals de provincie of het Waterschap.

Voor meer informatie kunt u terecht op onze pagina over de Omgevingswet.

Banner Omgevingswet gaat in op 1 januari 2024