Zeven nieuwe leden in de Orde van Oranje Nassau in Smallingerland

Zeven inwoners van Smallingerland zijn vanochtend verrast met een lintje. Burgemeester Jan Rijpstra spelde hen in het gemeentehuis in Drachten de versierselen op tijdens de jaarlijkse lintjesregen, voorafgaand aan Koningsdag. Allen werden ze benoemd tot lid in de Orde van Oranje Nassau. Één gedecoreerde kon niet aanwezig zijn, hij ontvangt zijn lintje op een later moment.

Eeuwe Aalsen Geertsma
De heer Eeuwe Aalsen Geertsma (66) uit Drachten diende 19 jaar lang bij het Korps Nationale Reserve en was lid van de Algemene Vereniging van Reserve Militairen (AVRM). Daar organiseerde hij de Long Distance Patrol en was hij penningmeester. Ook is hij bestuurslid bij Onze Vrijwilligers Vereniging, een stichting die mensen bewust wil maken dat vrijheid en democratie niet vanzelfsprekend zijn. Sinds 2016 zit de heer Geertsma ook in het bestuur van de Stichting Friese 11-stedenwandeltocht, waar hij sinds 2021 voorzitter is.

Cornelis Bastiaan Leenheer
De heer Cornelis Bastiaan Leenheer (71, roepnaam Kees) uit Drachten is al meer dan 30 jaar vrijwillig hoofdredacteur en fotograaf bij de Nederlandse Vereniging voor Metaaldetectie (DDA). De DDA heeft tot doel om de relatie tussen metaaldetectoramateurs en professionele archeologen te verbeteren. De heer Leenheer maakt ook de magazines voor de DDA. In 2011 deed hij zelf een hele bijzondere vondst het Utrechtse Cothen, 71 vroegmiddeleeuwse zilveren munten. Deze munten bevinden zich op dit moment in de collectie van het Rijksmuseum van Oudheden in Leiden. 

Albertje Heddema-Huitema
De 80-jarige mevrouw Albertje Heddema-Huitema (roepnaam Appie) uit Drachtstercompagnie werd onderscheiden voor haar jarenlange inzet voor het dorp. Zij werd benoemd tot lid in de Orde van Oranje Nassau, onder andere vanwege haar meer dan 40 jarige inzet voor de Friese Christelijke Plattelandsvrouwen. Ook was zij actief bij Uitvaartvereniging "De Laatste Eer" en organiseerde zij allerlei evenementen voor het Roemeniëcomité. Sinds zo'n 15 jaar verzorgt mevrouw Heddema-Huitema de bloemstukken voor de Protestantse Gemeente Drachtstercompagnie. Tenslotte zet ze zich in voor de oudheidskamer in het dorp.

Jan Rienstra
Ook de heer Jan Rienstra (68) uit Boornbergum mag zich voortaan lid in de Orde van Oranje Nassau noemen. Hij zet zit al ruim veertig jaar in voor de Voortgezette Gereformeerde Kerk in Boornbergum-Kortehemmen. Hij was er onder andere lid van de Commissie van Beheer voor financiële zaken en voorzitter van de jeugdcentrale. Nog steeds is hij dagelijks bestuurslid van de landelijke kerk. Daarnaast is de heer Rienstra actief voor de vereniging Dabar in Boornbergum, die zich inzet voor minderbedeelden. Ook is hij bestuurslid van Doarpshûs 't Bynt.

Hendrik Slootweg
De heer Hendrik Slootweg (69) uit Drachten is al ruim 15 jaar actief als vrijwilliger bij onder andere Stichting Oranjecomité Drachten, de Werkgroep 4 en 5 mei en de Stichting Exploitatie Schietsport. Bij de Werkgroep 4 en 5 mei regelde hij de vrijwilligers, zorgde voor sponsorgelden, legde contacten met de EHBO en politie en hielp mee om Koninginnedag en later Koningsdag tot een groot succes te maken. Ook voor het Oranjecomité verzette hij veel werk.

Johannes de Vries
De heer Johannes de vries (73, roepnaam Hans) uit Drachten was naast zijn werk als huisarts op vele fronten actief als vrijwilliger, onder andere bij de badmintonclub Harkema en als clubarts bij Harkemase Boys. Ook was hij actief in de Werkgroep Harkema om het dorp op de kaart te zetten. Verder was de heer De Vries lid van de Cliëntenraad Suyderhuys in Surhuisterveen en van de WMO-raad van Achtkarspelen. In maart 2019 was hij mede-initiatiefnemer bij de oprichting van een Alzheimer-café in Surhuisterveen. Tenslotte was hij nog vertrouwenspersoon van het Lauwerscollege in Buitenpost.

Emkje Jonker
Mevrouw Emkje Jonker (62, roepnaam Emmie) uit Drachten was twintig jaar lang actief voor de Protestantse Gemeente Drachten. Zij hielp mensen die eenzaam waren of behoefte hadden aan een praatje. Ook was ze vrijwilliger bij Stichting Zuidoostzorg. Haar inzet zorgde voor een groter leefplezier bij de cliënten van Zuidoostzorg.

Lintjesregen 26 april 2024

Op de foto van links naar rechts: de heer Henk Slootweg, de heer Eeuwe Geertsma, mevrouw Emmie Jonker, burgemeester Jan Rijpstra, mevrouw Appie Huitema-Heddema, de heer Hans de Vries en de heer Jan Rienstra. De heer Kees Leenheer kon niet aanwezig zijn, hij ontvangt zijn lintje op een later moment. De foto is gemaakt door Sieta Snel Fotografie.