Laagvliegende gevechtshelikopters vanwege oefeningen Defensie

In de week van maandag 22 januari tot en met vrijdag 2 februari kunt u laagvliegende helikopters zien en horen vliegen over onze gemeente. Twee maritieme gevechtshelikopters voeren deze dagen een tactische oefening uit in Noord- en Midden-Nederland. 

De helikopters vertrekken tijdens deze oefening dagelijks vanaf Maritiem Vliegkamp de Kooy in Den Helder, waarna zij op lage hoogte richting het oefengebied in Drenthe vliegen. Gedurende deze oefening doorkruisen de twee helikopters de gemeente Smallingerland meerdere keren van en naar het oefengebied, met name op de maandag en dinsdag tussen 13.00 en 20.30 uur.

Oefening ‘Guardian Defender’ 

Helikopterbemanningen en ondersteunend personeel trainen deze periode in zogeheten amfibische operaties met NH90-maritieme gevechtshelikopters. Tijdens deze oefening genaamd ‘Guardian Defender’ trainen de bemanningen tactische vliegbewegingen dichtbij de grond, om zo buiten gesimuleerde dreiging van verschillende luchtafweersystemen te blijven. 

Mogelijke hinder

Tijdens de oefeningen probeert Defensie de overlast voor de leefomgevingen zo veel mogelijk te beperken. Toch is het is mogelijk dat u enige hinder ondervindt. Operationele maar ook klimatologische omstandigheden kunnen er voor zorgen dat oefeningen anders verlopen dan vooraf aangekondigd. Ernstige hinder kan op de Defensie website gemeld worden via een online klachtenformulier. Op luchtmacht.nl/vliegbewegingen vindt u meer informatie over vliegbewegingen en oefeningen.

Helikopteroefening Defensie Guardian Defender