Inwoners Smallingerland willen een 'enthousiaste aanvoerder' als nieuwe burgemeester

Onlangs heeft burgemeester Jan Rijpstra aangekondigd dat hij eind 2024 stopt als burgemeester van Smallingerland. Dit betekent dat de gemeente op zoek moet naar een nieuwe burgemeester. De gemeenteraad heeft de afgelopen weken de inwoners van Smallingerland betrokken bij deze zoektocht en aan de inwoners gevraagd wat voor type burgemeester de voorkeur heeft.

Om te achterhalen welke kwaliteiten de inwoners graag terugzien in hun toekomstige burgemeester, kregen zij de mogelijkheid om een vragenlijst in te vullen. Hierin konden zij aangeven welke eigenschappen zij belangrijk vinden. Ook werd inwoners gevraagd om de gemeente te typeren en konden ze aangeven welke plek in Smallingerland zij aan de nieuwe burgemeester zouden willen laten zien. 

Enthousiaste aanvoerder

In totaal namen 606 inwoners deel aan de enquête. Als belangrijkste burgemeesterstypes werden een 'enthousiaste aanvoerder' en 'trouwe beschermer' het vaakst genoemd. Enthousiaste aanvoerders worden getypeerd door het opzoeken van grenzen. Daarnaast hebben zij hun blik gericht op de toekomst, schuwen veranderingen niet en betrekken anderen graag bij hun plannen. De trouwe beschermers worden getypeerd door hun focus op het hier en nu. Zij wijken zo min mogelijk af van de gebaande paden en beschermen graag wat bekend en vertrouwd is. Verder vinden de inwoners van Smallingerland het belangrijk dat de burgemeester betrokken is bij de inwoners, boven de partijen staat en daadkrachtig is. 

Wanneer inwoners wordt gevraagd wat hun gemeente het meest typeert, dan worden termen als 'betrokken' en 'divers' het meest genoemd. Als inwoners wordt gevraagd om één plek in de gemeente te noemen die zij de nieuwe burgemeester zouden willen laten zien, dan noemen veel invullers het centrum van Drachten en de natuur in de gemeente.  

Profielschets aangeboden aan commissaris van de Koning

De uitkomsten van de enquête zijn door de gemeenteraad gebruikt bij het opstellen van de profielschets voor de nieuwe burgemeester. De profielschets is in een extra raadsvergadering op 5 maart, in aanwezigheid van de commissaris van de Koning de heer Brok, behandeld. Aan het einde van de raadsvergadering werd de profielschets aangeboden aan de heer Brok. De vacature voor burgemeester van Smallingerland wordt binnenkort gepubliceerd in de Staatscourant. Naar verwachting wordt begin juli bekend welke kandidaat door de gemeenteraad wordt voorgedragen als de nieuwe burgemeester voor Smallingerland. 


Commissaris van de Koning Arno Brok