Ingezamelde apparaten met stekker of batterij

Apparaten met een stekker of apparaten die op batterijen werken kunnen apart ingeleverd worden bij onze ecostations en bij de ecoparkjes. De inwoners van Smallingerland zijn hier al goed bekend mee. In 2023 is er namelijk in Smallingerland 6,6 kilo apparaten per persoon ingezameld. Gemiddeld in Nederland was dit 5,6 kilo per persoon. Smallingerland staat daarmee op plek 80 van de 337 meegenomen gemeenten.

Resultaat 2023:
Ingezamelde kilo's: 371.557 kilo
Ingezameld per inwoner: 6,6 kilo
Vermeden CO2 uitstoot: 1.247.501 kilo
Nog in restafval en PMD: 1,82 kilo (totaal 102.500 kilo)

Per 1000 kilo ontvangt de gemeente (en dus alle inwoners) een vergoeding van € 108,88. Dit betekent dat we meer dan € 40.000,- hebben ontvangen. Helaas lopen we ook € 11.000,- mis omdat er ook inwoners zijn die hun apparaten niet gescheiden inleveren. Ook liggen er nog veel kapotte en ongebruikte apparaten bij mensen thuis. 

Kortom: lever apparaten apart in! Op www.doemaarapart.nl vindt u de inleverpunten. In ieder geval kunt u alle apparaten kwijt bij het ecostation aan De Hemmen 99 in Drachten. In de Blipvert bij de ecoparkjes kunt u kleine apparaten zoals elektrische tandenborstels, adapters ect. inleveren.
 

Doe maar apart