Groen licht voor renovatie en uitbreiding Museum Dr8888

De gemeenteraad van Smallingerland heeft tijdens de gemeenteraadsvergadering van 9 april groen licht gegeven voor de renovatie en uitbreiding van Museum Dr8888. Daarmee is de weg vrij voor de moderniseringsslag van Museum Dr8888. Het vernieuwe museum wordt naar verwachting in 2027 in gebruik genomen.

Wethouder Maria Le Roy: "Wij zijn opgetogen over het positieve besluit van de gemeenteraad want een toekomstbestendig Museum Dr8888 draagt bij aan het verrijken van het leven van onze inwoners én trekt meer bezoekers aan en levert daarmee een belangrijke bijdrage aan het woon-, werk- en leefklimaat in Smallingerland."

Cultureel erfgoed Smallingerland

Het verouderde gemeentelijke monumentale gebouw, dat dateert uit de jaren '30, voldoet niet langer aan de functionele en technische eisen. Door het renoveren en uitbreiden van het gebouw ontstaan er talloze mogelijkheden. Zo zal de uitbreiding van de expositieruimte het culturele aanbod verrijken. Ook wordt het een ontmoetingsplaats voor de mienskip waar verbinding ontstaat met het cultureel erfgoed en het karakter van Smallingerland. Bovendien zal de modernisering de toeristische aantrekkingskracht vergroten en bijdragen aan economische dynamiek. Museum Dr8888 wordt een aantrekkelijke voorziening in het stadshart van Drachten. 

Planning

Nu de raad positief besloten heeft over de renovatie en uitbreiding, kan er gestart worden met de ontwerpfase. Voor deze fase wordt een architect geselecteerd die opdracht krijgt voor het maken van een voorlopig ontwerp. Tijdens het hele project werkt de gemeente nauw samen met Museum Dr8888, de VVV,  Smelne's Erfskip en belanghebbenden. Binnenkort nodigt de gemeente de omwonenden uit voor een inloopbijeenkomst waar we graag het gesprek voeren over renovatie en uitbreiding van het museale pand. 

Vooraanzicht van het Museum Dr8888