Gladheidsbestrijding staat klaar

In november begint de winterdienst. Deze duurt tot en met maart. De gemeente houdt samen met een onafhankelijk weerinstituut de weersomstandigheden en de tepmperatuur van het wegdek in de gaten. Vlak voordat de gladheid inzet, beginnen wij met strooien.

Standaard strooien wij eerst de doorgaande hoofdwegen en de hoofdroutes van en naar de dorpen en wijken. 

Strooit de gemeente ook op fietspaden?

Verharde fietspaden en fietsroutes (in de bebouwde kom en langs buitenwegen) strooien we ook bij het strooien van de hoofdroutes. Fietspaden die hierbuiten vallen worden niet gestrooid.  

Negen hoofdroutes 

De gemeente is ingedeeld in negen hoofdroutes en heeft een totale lengte van 593 kilometer De routes vindt u op de kaart. Wilt u liever een papieren versie? Vanaf 3 december 2023 kunt u deze afhalen bij het gemeentehuis of op de Tussendiepen 78.

Wat doen we bij extreme gladheid?

Bij extreme gladheid zoals bijvoorbeeld ijzel en bij sneeuwval strooien en ruimen we alle wegen en straten  We beginnen met het strooien van de negen hoofdroutes. Daarna strooien we ook in woonwijken. 

Gladheidsbestrijding