Gemeente Smallingerland biedt twee percelen aan het Zuiderend Drachten voor pacht aan

De gemeente Smallingerland heeft het voornemen om twee percelen nabij het Zuiderend 70 Drachten door middel van een loting in pacht uit te geven. Het gaat om de percelen, kadastraal bekend gemeente Drachten, Sectie D, nummers 303 en 322 (totale oppervlakte 4.31 ha.). De percelen worden per 15 mei 2024 uitgegeven in geliberaliseerde pacht. De pachtovereenkomst wordt gesloten voor een periode van één (1) jaar waarna de periode kan worden verlengd. De pachtprijs bedraagt € 1.510,25 per jaar (indexering). 

De gemeente Smallingerland heeft de openbare selectieprocedure gepubliceerd op haar website en het huis-aan-huis blad (Actief) van de gemeente. De inschrijftermijn loopt van 17 april 2024 tot en met 30 april 2024. Na sluiting van de inschrijftermijn vindt er door middel van een lotingsbijeenkomst op het gemeentehuis in Drachten toewijzing van het pachten van de percelen plaats. De trekking wordt uitgevoerd door twee ambtenaren van de gemeente Smallingerland.

Belangstellenden kunnen haar belangstelling kenbaar maken door het sturen van een mail naar servicecentrum@smallingerland.nl. Voor vragen kunt u bellen met mevrouw D. de Haan, telefoonnummer 0512 58 12 34 of mailen naar d.de.haan@smallingerland.nl.