Feestelijke oplevering vergroend terrein asielzoekerscentrum

In de afgelopen maanden is er gewerkt aan het groener maken van het azc-terrein in Drachten. Donderdag 21 maart was de oplevering hiervan. Tijd voor een feestelijk moment!

Actieve bijdrage van bewoners
Bewoners van het Drachtster asielzoekerscentrum hadden al langere tijd de wens voor een groenere leefomgeving. Gemeente Smallingerland stimuleert dit en de beide partijen maakten samen met Landschapsbeheer Friesland en De Groene Stap een uitvoeringsplan. Samen met een groep enthousiaste bewoners werden verschillende fruitbomen, elzen en andere planten gepoot. Het extra groen zorgt niet alleen voor een gezonde leefomgeving, bewoners onderhouden het groen zelf, het levert ook een positieve bijdrage aan klimaatadaptatie. Koelte tijdens warme dagen, meer biodiversiteit en een betere waterhuishouding.

Poëzie tijdens wandelen
Onze kinderklimaatburgemeester Ilse Zuiderveld onthulde donderdag samen met Wethouder Maria le Roy een paneel met daarop een gedicht van gemeentedichter Katherine van der Velde. De aanwezige kinderen strooiden op verschillende plekken op het terrein bloemzaad. Wie straks wandelt over het nieuwe wandelpad kan van de poëzie en mooie gekleurde bloembedden genieten. Deze bloemen zijn tegelijkertijd voedsel voor insecten.

Mede mogelijk gemaakt door Regio Deal 
Regio Deal Zuidoost Friesland maakte het project voor een groot deel mogelijk; vanuit deze subsidieregeling werd 20.000 euro beschikbaar gesteld. Het doel van de regeling is het versterken van het landschap. Dat gebeurde bij dit project onder andere door de structuren van het omringende elzensingellandschap door te trekken op het terrein. Tussen de verschillende gebouwen op het azc-terrein staan nieuwe elzensingels.

Vergroening AZC