Eigen bijdrage Wmo verandert in 2024

Maakt u gebruik van hulp of ondersteuning uit de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo)? Vanaf 1 januari 2024 verandert uw eigen bijdrage daarvoor. De eigen bijdrage verandert van € 19,- naar maximaal € 20,60 per maand. 

Dit is een besluit van de minister voor Langdurige Zorg en Sport in verband met stijgende kosten voor Wmo-voorzieningen en inflatie. De eigen bijdrage betaalt u aan het CAK. 

Wat betekent dit voor u?

Vanaf 1 januari 2024 betaalt u maximaal een eigen bijdrage van € 20,60 per maand aan het CAK. De wijze waarop u de eigen bijdrage betaalt verandert niet.

  • Maakt u gebruik van automatische incasso? Dan hoeft u niets te doen. In januari 2024 betaalt u de eigen bijdrage van december 2023. Dat bedrag is nog € 19,-. Vanaf februari schrijven we het nieuwe bedrag van uw rekening af. Dat bedrag is maximaal € 20,60.
  • Maakt u het bedrag maandelijks zelf over? Of met een automatische overschrijving via uw bank? Pas op tijd het bedrag aan.

Betalen met automatisch incasso

U kunt de rekening van het CAK automatisch betalen. Dit regelt u met een machtiging. Kijk voor meer informatie op de website van het CAK.