Eerste stappen in metamorfose Raadhuisplein Drachten

Het Raadhuisplein gaat de komende jaren veranderen in de 'huiskamer' van het centrum van Drachten. Er komt bijvoorbeeld meer groen en er komen fijne plekken om te zitten en te spelen. Ook is er ruimte voor kleinschalige evenementen. Daarvoor is het nodig dat er niet langer geparkeerd wordt op het Raadhuisplein. Hierover heeft het college van B&W een verkeersbesluit genomen.

“Het Raadhuisplein is een ruwe diamant. Het plein heeft enorm veel potentie om een levendige en groene ontmoetingsplek te worden voor Drachten en omgeving. Met dit verkeersbesluit zetten we de eerste stap in deze metamorfose”, aldus wethouder Robin Hartogh Heys van de Lier.

Van proeftuin naar definitief plan

Hoe het Raadhuisplein er precies uit komt te zien is nog niet bekend. De komende twee jaar is het Raadhuisplein een proeftuin. Dan probeert de gemeente verschillende manieren van gebruik uit. Hierin spelen bewoners, ondernemers en andere betrokkenen een belangrijke rol. Bijvoorbeeld door het organiseren van evenementen. Wie een goed idee heeft voor een evenement kan zich melden bij de gemeente. Daarbij denkt de gemeente bijvoorbeeld aan sportevenementen of cultuurmanifestaties. Ook ideeën over de inrichting zijn welkom. Uitgangspunt is dat er voldoende ruimte overblijft voor de weekmarkt. Alle ervaringen die tijdens de proefperiode worden opgedaan, vormen input voor de definitieve inrichting van het Raadhuisplein. 

Op zaterdag 24 juni organiseert de gemeente op het Raadhuisplein de eerste inspiratiebijeenkomst over de inrichting en mogelijke evenementen. Tijdens dit weekend vindt ook het culturele festival Simmerdeis plaats. 

Voldoende alternatieven voor parkeren

Tellingen wijzen uit dat er in het centrum voldoende ruimte overblijft om de auto te parkeren. Onder het Raadhuisplein zit bijvoorbeeld een parkeergarage met veel parkeercapaciteit en vrije plekken. Houders van een parkeervergunning voor gehandicapten voor het Raadhuisplein kunnen gratis parkeren in parkeergarage Raadhuisplein totdat het plein definitief is ingericht. Ook kunnen zij gebruik maken van parkeerterrein De Marke. 

Het verkeersbesluit staat op de pagina over de Herinrichting Raadhuisplein. Vanaf zaterdag 24 juni a.s. is het niet langer toegestaan te parkeren op het Raadhuisplein. Bevoorraden mag nog wel.

Aanpak centrum

De aanpak van het Raadhuisplein komt voort uit de in augustus 2022 vastgestelde centrumvisie. Hierin staat beschreven hoe het centrum ook voor de toekomst nog aantrekkelijker kan worden voor bezoekers, ondernemers, bewoners en andere gebruikers. Het Raadhuisplein speelt hierin een sleutelrol.

Raadhuisplein