De nieuwe Omgevingswet is een feit

De nieuwe Omgevingswet ging op 1 januari in. Deze wet gaat over de ruimte waarin we met elkaar wonen, werken en ontspannen. De Omgevingswet voegt oude wetten samen en bevat regels voor wat er buiten te zien, horen en ruiken is. 

Alle regels en plannen van gemeenten, provincies, waterschappen en het Rijk staan in een nieuw omgevingsloket. En in het omgevingsloket moet u zijn als u een vergunning wilt aanvragen of een melding wilt doen, bijvoorbeeld voor een nieuwe dakkapel, een nieuw bedrijfspand, slopen, een boom kappen of een activiteit op een dijk. Het zijn zomaar een aantal voorbeelden van nieuwe plannen in onze omgeving. Het nieuwe Omgevingsloket vervangt de bestaande loketten.

Neem gerust een kijkje in het nieuwe online omgevingsloket of ga gelijk aan de slag. 

Omgevingsloket