Agenda raadsvergadering dinsdag 9 april 2024


De gemeenteraad van Smallingerland vergadert op dinsdag 9 april 2024 vanaf 19.00 uur in het gemeentehuis van Drachten.

Tijdens de Ronde Tafel laat de raad zich zo breed mogelijk informeren over bepaalde onderwerpen zodat de raad later, als er een besluit wordt genomen, een goede afweging kan maken. Daarvoor nodigt de raad inwoners en organisaties uit. Wilt u deelnemen aan De Ronde Tafel? Dat kan. Laat het ons uiterlijk op dinsdag 9 april a.s. vóór 12.00 uur weten via griffie@smallingerland.nl

Agenda De Ronde Tafel - locatie Raadzaal

 1. Opening
 2. Vaststellen agenda
 3. Bestemmingsplan Dunoardswei – Houtigehage
 4. Bestemmingsplan Drachten - De Drift Noord
 5. Ontwerpbegroting 2025 FUMO
 6. Sluiting

Het Plein – locatie Hal van het gemeentehuis 
Op Het Plein krijgt u de ruimte om onderwerpen op een informele manier aan te kaarten bij raadsleden. Het Plein duurt een half uur. Wilt u meedoen aan Het Plein? Meldt u dan aan via griffie@smallingerland.nl. Geef daarbij ook aan over welk onderwerp u het wilt hebben. Aanmelden kan tot 12.00 uur op de dag van de raadsvergadering.

Agenda Het Debat – locatie Raadzaal

 1. Opening
 2. Vragenuur
 3. Vaststellen agenda
 4. Wetswijziging Breed Offensief – Gewijzigde Participatieverordening gemeente Smallingerland
 5. Bestemmingsplan 2e herziening De Peinder Mieden
 6. Bestemmingsplan Noorderend 52 Drachten
 7. Beeldkwaliteitrichtlijnen Op 'e Wal 4 Oudega
 8. Huisvesting Museum Dr8888
 9. Aanwijzingsprocedure lokale omroep
 10. APV wijziging in verband met aanpak woonoverlast
 11. Benoeming voorzitter Ronde Tafel en lid Voorbereidingscommissie
 12. Benoeming lid vertrouwenscommissie
 13. Sluiting

Agenda Het Besluit – locatie Raadzaal

 1. Opening
 2. Vaststellen agenda
 3. Vaststellen van de besluitenlijsten
 4. Ingekomen stukken
 5. Wetswijziging Breed Offensief – Gewijzigde Participatieverordening gemeente Smallingerland
 6. Bestemmingsplan 2e herziening De Peinder Mieden
 7. Bestemmingsplan Noorderend 52 Drachten
 8. Beeldkwaliteitrichtlijnen Op 'e Wal 4 Oudega
 9. Huisvesting Museum Dr8888
 10. Aanwijzingsprocedure lokale omroep
 11. Apv wijziging in verband met aanpak woonoverlast
 12. Benoeming voorzitter Ronde Tafel en lid Voorbereidingscommissie
 13. Benoeming lid vertrouwenscommissie
 14. Sluiting

De vergadering is live te volgen via Smelne FM.