Agenda raadsvergadering dinsdag 4 juni


De gemeenteraad van Smallingerland vergadert op dinsdag 4 juni 2024 vanaf 19.00 uur in het gemeentehuis van Drachten.

Tijdens de Ronde Tafel laat de raad zich zo breed mogelijk informeren over bepaalde onderwerpen zodat de raad later, als er een besluit wordt genomen, een goede afweging kan maken. Daarvoor nodigt de raad inwoners en organisaties uit. Wilt u deelnemen aan De Ronde Tafel? Dat kan. Laat het ons uiterlijk op dinsdag 4 juni a.s. liefst vóór 12.00 uur weten via griffie@smallingerland.nl.

Agenda De Ronde Tafel I – locatie Raadzaal
1.    Opening
2.    Vaststellen agenda
3.    Beschikbaar stellen investeringskrediet aankoop Ringweg 7A-7D – Drachten
4.    Eindadvies Ruimtelijke Verkenning De Swetten (zie ook aanvullende tekst onder deze agenda)
5.    Sluiting

Agenda De Ronde Tafel II – locatie Trouwzaal
1.    Opening
2.    Vaststellen agenda
3.    Veiligheidsregio Fryslân Jaarstukken 2023 en begroting 2025
4.    Zienswijze wijziging Gemeenschappelijke Regeling FUMO 2024
5.    Ontwerp begroting 2025 en concept jaarverslag 2023 Hûs en Hiem
6.    Ontwerpverklaring van geen bedenkingen functiewijziging pand Het Zuid 39 
Drachten
7.    Sluiting

Het Plein – locatie Hal van het gemeentehuis 
Op Het Plein krijgt u de ruimte om onderwerpen op een informele manier aan te kaarten bij raadsleden. Het Plein duurt een half uur. Wilt u meedoen aan Het Plein? Meldt u dan aan via griffie@smallingerland.nl. Geef daarbij ook aan over welk onderwerp u het wilt hebben. Aanmelden kan tot 12.00 uur op de dag van de raadsvergadering.

Agenda Het Debat – locatie Raadzaal
1. Opening
2. Vragenuur
3. Vaststellen agenda
4. Bezwaarschrift inzake raadsbesluit WVG Oprijlaan 1–3 en 5 in Drachten (1)
5. Bezwaarschrift inzake raadsbesluit WVG Oprijlaan 1–3 en 5 in Drachten (2)
6. Financiële stukken Gemeenschappelijke regeling Exploitatiemaatschappij Bedrijvenpark Drachten
7. Sluiting

Agenda Het Besluit – locatie Raadzaal
1. Opening
2. Vaststellen agenda
3. Vaststellen van de besluitenlijsten
4. Ingekomen stukken
5. Bezwaarschrift inzake raadsbesluit WVG Oprijlaan 1–3 en 5 in Drachten (1)
6. Bezwaarschrift inzake raadsbesluit WVG Oprijlaan 1–3 en 5 in Drachten (2)
7. Financiële stukken Gemeenschappelijke regeling Exploitatiemaatschappij Bedrijvenpark Drachten
8. Sluiting

De vergadering is hier live te volgen.

______

Ronde Tafel op 4 juni 2024 over o.a. Eindadvies Ruimtelijke Verkenning De Swetten

Zoals hierboven ook staat vermeld laat de raad zich tijdens de Ronde Tafel zich zo breed mogelijk door anderen informeren over bepaalde onderwerpen zodat de raad later, als er een besluit wordt genomen, een goede afweging kan maken. Daarvoor nodigt de raad inwoners en organisaties uit, maar mensen kunnen zich ook zelf aanmelden

Op de agenda van de Ronde Tafel van 4 juni a.s. staat o.a. het "Eindadvies Ruimtelijke Verkenning De Swetten". De wijk De Swetten gaat veranderen. Schoolgebouwen en het wijkcentrum zijn aan vernieuwing toe. Er komt een multifunctioneel gebouw waar diverse voorzieningen worden ondergebracht. De plekken die daardoor in de wijk vrijkomen zijn aangewezen als woningbouwlocaties. Door de bewoners is aangegeven dat zij graag betrokken willen worden bij dit proces. Er is een werkgroep samengesteld met daarin verschillende betrokkenen. Dit heeft geresulteerd in een eindadvies van de ruimtelijke verkenning in de wijk. Het eindadvies met een voorkeursscenario wordt nu voorgelegd aan de gemeenteraad.  

Wilt u deelnemen aan De Ronde Tafel? Aanmelden kan tot dinsdag 4 juni a.s. bij voorkeur voor 12.00 uur via griffie@smallingerland.nl. Wilt u meer weten over De Ronde Tafel, kijk dan op deze pagina. Bellen kan ook, het telefoonnummer is: 0512 58 12 34.