Agenda raadsvergadering dinsdag 26 maart


De gemeenteraad van Smallingerland vergadert op dinsdag 26 maart 2024 vanaf 19.00 uur in het gemeentehuis van Drachten.

Tijdens de Ronde Tafel laat de raad zich zo breed mogelijk informeren over bepaalde onderwerpen zodat de raad later, als er een besluit wordt genomen, een goede afweging kan maken. Daarvoor nodigt de raad inwoners en organisaties uit. Wilt u deelnemen aan De Ronde Tafel? Dat kan. Laat het ons uiterlijk op dinsdag 26 maart a.s. vóór 12.00 uur weten via griffie@smallingerland.nl.

Agenda De Ronde Tafel - locatie Raadzaal

 1. Opening
 2. Vaststellen agenda
 3. Huisvesting Museum Dr8888
 4. Aanwijzingsprocedure lokale omroep
 5. Algemene plaatselijke verordening wijziging in verband met aanpak woonoverlast
 6. Sluiting

Het Plein – locatie Hal van het gemeentehuis 
Op Het Plein krijgt u de ruimte om onderwerpen op een informele manier aan te kaarten bij raadsleden. Het Plein duurt een half uur. Wilt u meedoen aan Het Plein? Meldt u dan aan via griffie@smallingerland.nl. Geef daarbij ook aan over welk onderwerp u het wilt hebben. Aanmelden kan tot 12.00 uur op de dag van de raadsvergadering.

Agenda Het Debat – locatie Raadzaal

 1. Opening
 2. Vragenuur
 3. Vaststellen agenda
 4. Klimaatadaptatieplan Smallingerland 2024-2028
 5. Lijst adviesrecht Omgevingswet
 6. Wijziging GR Hûs en Hiem
 7. Wijziging Centrumregeling samenwerking Sociaal Domein Fryslân 2022
 8. Wetswijziging Breed Offensief - Gewijzigde Participatieverordening gemeente Smallingerland
 9. Bestemmingsplan 2e herziening De Peinder Mieden
 10. Bestemmingsplan Noorderend 52 Drachten
 11. Wijziging beeldkwaliteitrichtlijnen Op 'e Wal 4 Oudega
 12. Benoeming fractievertegenwoordiger ChristenUnie
 13. Sluiting

Agenda Het Besluit – locatie Raadzaal

 1. Opening
 2. Vaststellen agenda
 3. Vaststellen van de besluitenlijsten
 4. Ingekomen stukken
 5. Klimaatadaptatieplan Smallingerland 2024-2028
 6. Lijst adviesrecht Omgevingswet
 7. Wijziging GR Hûs en Hiem
 8. Wijziging Centrumregeling samenwerking Sociaal Domein Fryslân 2022
 9. Wetswijziging Breed Offensief - Gewijzigde Participatieverordening gemeente Smallingerland
 10. Bestemmingsplan 2e herziening De Peinder Mieden
 11. Bestemmingsplan Noorderend 52 Drachten
 12. Wijziging beeldkwaliteitrichtlijnen Op 'e Wal 4 Oudega
 13. Toelating raadslid ChristenUnie
 14. Benoeming fractievertegenwoordiger ChristenUnie
 15. Sluiting

De vergadering is live te volgen