Agenda raadsvergadering dinsdag 21 mei


De gemeenteraad van Smallingerland vergadert op dinsdag 21 mei 2024 vanaf 19.00 uur in het gemeentehuis van Drachten.

Tijdens de Ronde Tafel laat de raad zich zo breed mogelijk informeren over bepaalde onderwerpen zodat de raad later, als er een besluit wordt genomen, een goede afweging kan maken. Daarvoor nodigt de raad inwoners en organisaties uit. Wilt u deelnemen aan De Ronde Tafel? Dat kan. Laat het ons uiterlijk op dinsdag 21 mei a.s. 12.00 uur weten via griffie@smallingerland.nl.

Agenda De Ronde Tafel – locatie Raadzaal
1.    Opening
2.    Vaststellen agenda
3.    Financiële stukken Gemeenschappelijke regeling Exploitatiemaatschappij Bedrijvenpark Drachten 
4.    Sluiting

Het Plein – locatie Hal van het gemeentehuis 
Op Het Plein krijgt u de ruimte om onderwerpen op een informele manier aan te kaarten bij raadsleden. Het Plein duurt een half uur. Wilt u meedoen aan Het Plein? Meldt u dan aan via griffie@smallingerland.nl. Geef daarbij ook aan over welk onderwerp u het wilt hebben. Aanmelden kan tot 12.00 uur op de dag van de raadsvergadering.

Agenda Het Debat – locatie Raadzaal
1. Opening
2. Vragenuur
3. Vaststellen agenda
4. Marrekrite Concept Jaarstukken 2023 & Ontwerpbegroting 2025 en meerjarenraming 2026-2028
5. Onderzoek rekenkamercommissie – dienstverlening in Smallingerland
6. Benoeming plaatsvervangend voorzitter Ronde Tafel
7. Sluiting

Agenda Het Besluit – locatie Raadzaal
1. Opening
2. Vaststellen agenda
3. Vaststellen van de besluitenlijsten
4. Ingekomen stukken
5. Marrekrite Concept Jaarstukken 2023 & Ontwerpbegroting 2025 en meerjarenraming 2026-2028
6. Onderzoek rekenkamercommissie – dienstverlening in Smallingerland
7. Benoeming plaatsvervangend voorzitter Ronde Tafel
8. Sluiting

De vergadering is hier live te volgen.